Fri 12 june 2015

09:00 - 10:30

Paper 2 - (specimen paper , student sample, criteria) - Vragen maken, vragen begrijpen, vragen beantwoorden - Praktische oefeningen

10:30 - 12:00

Thematisch werken, conceptueel denken, unit planners, lesmateriaal vinden, bruikbare bronnen, differentiatie, overgebleven vragen.

Sat 13 june 2015

09:00 - 10:30

LangLit programmaoverzicht - leerdoelen en hoofdlijnen - paper 1 (specimen paper, students sample, criteria) - praktische oefening

11:00 - 12:30

Part 1 - Learning outcomes part 1 -Context en niet-literaire teksten - Lestrategieën part 1 (culturele context, niet-literaire teksten) - lesideeeën en activiteiten

13:30 - 15:00

Further Oral Activity - Student samples - criteria, lesideeën en tips

15:30 - 17:00

Uitwisselen van lesprogramma’s en jaarplanning - tips and tricks spellingonderwijs - discussie

Sun 14 june 2015

09:00 - 10:30

Part 4 - Learning outcomes part 4 - Lesstrategieen literaire kenmerken - The internal oral commentary - Praktische oefeningen, lesideeen

11:00 - 12:30

Part 3 - Learning outcomes part 3 - Sleutelpassages vinden - Vergelijken en contrasteren - De context van de auteur
lesideeën

13:30 - 15:00

Part 2 - Leaning outcomes part 2 - Lestrategieen part 2 - Lesvoorbeelden en activiteiten : reclame en film technieken, journalistiek - lesideeen, lesmateriaal vinden

15:30 - 17:00

Written tasks 1 en 2 - Samples of students work (standardization)

event registration
 event registration