aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Seminar: Levens Cyclus Analyses (LCA's): nieuwe ontwikkelingen

12 juni 2014

13:00-13:30

Inloop met koffie en thee

13:30-14:00

"LCA diepgewortelde misvattingen, weerbarstige problemen, en praktische oplossingen" door Joost Vogtlander (Faculteit Industrieel Ontwerpen, TU Delft)

14:00-14:30

"LCA to go' - an environmental quick-scan tool for small and medium-sized enterprises, (in het Engels) door Andreas Koehler (Faculteit Industrieel Ontwerpen, TU Delft)

14:30-15:00

Pauze met koffie en thee

15:00-15:30

“Levenscyclus Impact Analyse volgens beproefd recept: ReCiPe”, Michiel Zijp (RIVM)

15:30-16:00

"EcoChain LCA2.0: Real Time LCA network", Boudewijn Mos, (EcoChain)

16:00-17:00

Borrel