aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Masterclass: Business Model Innovatie voor Circulaire Economie dinsdag 24 juni a.s

24 juni 2014

13:00-13:30

Inloop met koffie en thee

13:30-14:00

Nieuwe business modellen, succesfactoren en hun impact

14:00-14:30

Introductie bestaande business modellen deelnemers

14:30-15:00

Pauze met koffie en thee

15:00-15:30

Gevolgen van Circulaire Economie ambities op bestaande business
modellen

15:30-16:00

Een eigen business model innoveren naar een circulaire economie

16:00-16:30

Recap

16:30-18:00

Borrel

conferentie organiseren
 conferentie organiseren