Opening Flood Proof Holland II

Opening Flood Proof Holland II

(for english, please see below)

Geachte heer, mevrouw,

Jaarlijks leidt in binnen- en buitenland tijdelijk hoogwater helaas tot (fataal) menselijk leed en vele miljarden euro’s aan schade. De proeftuin Flood Proof Holland II biedt ondernemers de mogelijkheid innovatieve flexibele tijdelijke waterkeringen te testen en te demonstreren in samenwerking met de Technische Universiteit Delft.

De afgelopen maanden is de polder uitgebreid en verbeterd door een consortium van partijen uit de triple helix: BAM, Green Soil Bag, Aggeres, BNP Brinkman, het Regiment Genietroepen, SlamDam, Stowa, TubeBarrier, Gemeente Delft, het Hoogheemraadschap van Delfland en de Technische Universiteit van Delft.

Kom het resultaat bekijken tijdens de opening van Flood Proof Holland II:

Donderdag 3 juli – opening FPH II te Delft

Wilt u getuige zijn van deze opening en demonstraties, schrijf u dan in via de roze link helemaal onderaan deze pagina. Gezien de vele aanmeldingen raden wij aan dit spoedig te doen.

Voorlopig programma:
15.00 Welkom
15.30 Introductie van sprekers uit overheid, bedrijfsleven, kennisinstelling en landmacht
15.45 Demonstraties
16.30 Borrel

We zien uit naar uw komst.

Met vriendelijke groet,

Marjan Kreijns
Programmaleider VPdelta

plaatje

Dear sir, madam,

Every year, cities and regions all over the world face the challenge of temporary floods. This results in (fatal) human suffering and billions of euros in damages. Test facility Floof Proof Holland II offerts entrepreneurs the opportunity to test and demonstrate innovative flexible temporary flood defenses, in cooperation with the Delft University of Technology.

_During the last months, the test facility has been expanded and improved by the triple helix consortium containing: BAM, Green Soil Bag, Aggeres, BNP Brinkman, the Engineer Regiment RNLA, SlamDam, Stowa, TubeBarrier, Municipality Delft, Waterboard Delfland and the Delft University of Technology.

Please come and see the result during the opening of Flood Proof Holland II:_

Thursday July 3rd, opening FPH II in Delft

Would you like to witness this opening and the demonstrations, please register by clicking on the pink link below. Considering the large amount of registrations, we advise you to do this as soon as possible.

Preliminary program:
15.00 Welcome
15.30 Introduction of speakers from government, business, knowledge institutes and army
15.45 Demonstration
16.30 Drinks

We are looking forward to your visit.

Best regards,

Marjan Kreijns
Program Director VPdelta

symposiumregistratie
 symposiumregistratie