aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Tweedaagse Masterclass Elektrisch vervoer

Welkom

Hartelijk welkom op de evenements-website van TWEEDAAGSE MASTERCLASS ELEKTRISCH VERVOER.

Bent u een professional die in twee dagen wil leren wat er allemaal van belang is bij de opkomst van elektrische mobiliteit om daar anderen over te adviseren? Dan is deze masterclass iets voor u. Ondernemers en managers werkzaam bij bijvoorbeeld netwerkbedrijven leren welke economische kansen EV biedt. Daarnaast krijgen ze inzicht in welke keuzes overheden maken en wat daarbinnen de mogelijkheden zijn. Beleidsmedewerkers van gemeentes, provincies en ministeries ontdekken wat er in de toekomst op hen af komt. Deze masterclass biedt concrete handvatten om daarmee om te gaan.

Via deze pagina kunt u zich aanmelden voor de Masterclass welke gehouden wordt op 30 en 31 oktober in Rotterdam.

Met vriendelijke groet,

Namens Dutch-INCERT,
Michiel Ytsma

kaartverkoop
 kaartverkoop