aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Tweedaagse Masterclass Elektrisch vervoer

30 oktober 2014

09:00 - 12:30

De toekomst van de elektrische auto: een totaalplaatje vanuit technologisch perspectief (Auke Hoekstra)

12:30 - 13:30

Lunch

13:30 - 17:00

Integrale beleidsvorming rond EV (Richard Smokers)

17:00 - 19:00

Netwerkdiner

19:00 - 22:00

Duurzaam, innovatiegericht aan besteden (Marieke van Putten & Dirk Jan van Swaay)

22:00 - 23:00

Netwerkborrel

31 oktober 2014

08:30 - 14:30

Specifieke onderdelen energieketen EV. Energiedrager, laadinfrastructuur en gevolgen EV voor netwerk met duurzame bronnen (Roland Steinmetz)

12:30 - 13:30

Lunch

14:30 - 17:00

Nieuwe business-modellen op basis van elektrische voertuigen (Frank Rieck)

17:00 - 18:00

Netwerkborrel

evenement organiseren
 evenement organiseren