Verstedelijking Zuidvleugel


Stedelijk wonen

De laatste jaren stagneert de verstedelijking door allerlei redenen. Het stimuleren van binnenstedelijk en OV-gerelateerd bouwen heeft de aandacht in het overheidsbeleid. Meer mensen willen in het stedelijk gebied wonen, er zijn voldoende plannen en toch komt een groot aantal projecten niet of moeizaam van de grond.

Tot 2030 is een uitbreiding van de voorraad nodig van 200.000 woningen. Daarvan is 80% als stedelijk woonmilieu gevraagd. Als we niet in staat zijn de juiste product-marktcombinaties bij deze stedelijke vraag te ontwikkelen zal deze opgave niet uitgevoerd worden. Het tekort aan stedelijk wonen zal in de Zuidelijke Randstad dan in 2025 al opgelopen zijn tot 85.000 huishoudens.

De rijksoverheid start met de samenwerkende regio’s in de Zuidvleugel en de Provincie Zuid-Holland een MIRT-onderzoek Stimuleren Stedelijk wonen. De centrale vraag in het onderzoek is “hoe kunnen partijen er samen voor zorgen dat het opstarten en sneller realiseren van (binnen)stedelijke ontwikkeling op gang komt?”.

Het bestuurlijk overleg MIRT van november 2013 heeft hiertoe opdracht gegeven om dit samen met marktpartijen, corporaties, kennispartijen te onderzoeken. De dagelijkse praktijk en de belemmeringen daarin staan centraal:

• Welke belemmeringen spelen er in de praktijk (voorbeelden) en hoe kunnen die worden weggenomen?
• Wat zijn de diepere en achterliggende oorzaken van deze belemmeringen?
• Welke kansen kunnen we identificeren om de verstedelijking wél te versnellen?
• Welke coalities kunnen we smeden in het netwerk, om de verstedelijkingsopgave (sneller) op te pakken?

Rondom deze vragen willen we graag met u in aan de slag!

Voor aanmelden, data, tijden en locatie verwijzen we u naar tabs aan linkerzijde.

Voor meer informatie kunt u terecht op website Zuidvleugel en bij Dino van Dal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (dino.dal@minbzk.nl) of Annemarie Hatzman van de provincie Zuid-Holland (ac.hatzman@pzh.nl).


Namens het Rijk en Samenwerkingsverband Zuidvleugel,

Gemma Smid-Marsman, Directeur Ruimte en Mobiliteit bij de Provincie Zuid-Holland
en Portefeuillehouder Verstedelijking Zuidvleugel.

Meindert Smallenbroek, Directeur Bouwen bij Binnenlandse Zaken.

Ministerie van Binnenlandse Zaken, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Ministerie van Economische Zaken, Provincie Zuid-Holland, Stadsregio Rotterdam, Stadsgewest Haaglanden, Midden-Holland, Holland Rijnland, Drechtsteden, gemeente Rotterdam en gemeente Den Haag.

inschrijfformulier maken
 inschrijfformulier maken