UITNODIGING

INFORMATIEBIJEENKOMST HANDELSDELEGATIE CHINA OP 1 SEP. 2014

Beste heer/mevrouw,

Graag willen wij u uitnodigen om op 1 september 2014 de informatiebijeenkomst bij te wonen over de Zuid-Hollandse handelsdelegatie naar China en over de kansen en mogelijkheden in China voor u als MKB-ondernemer.

InnovationQuarter organiseert op verzoek van het bedrijfsleven samen met de Provincie Zuid-Holland en Dutch Sino Business Promotions van 18 tot 25 oktober een handelsmissie naar de provincie Hebei en naar Shanghai Pudong. De delegatie staat onder leiding van de Commissaris van de Koning Jaap Smit.

Tijdens de bijeenkomst op 1 september informeren wij u over het reisprogramma en over de kansen in Hebei en Shanghai Pudong, delen verschillende ondernemers hun ervaringen met u en is er veel ruimte voor vragen en discussie.

De thema’s waar de missie zich met name, maar niet uitsluitend, op zal focussen zijn:
• Watertechnologie / flood management
• Clean Technology / luchtkwaliteit
• Tuinbouw / Agro-food Technologie

Ondernemen in China is lastig zonder de juiste contacten. Wilt u zaken met China doen, maar heeft u geen ingang bij de regionale Chinese overheid of het lokale bedrijfsleven? Dan is het zeker interessant voor u te weten dat de Provincie Zuid-Holland sinds 20 jaar een nauwe relatie onderhoudt met de Chinese provincie Hebei, in directe nabijheid van de metropolen Beijing en Tianjin, en met Shanghai Pudong. Hebei en Zuid-Holland werken inmiddels op vele terreinen samen: water- en milieutechnologie, land- en tuinbouw, stedelijke ontwikkeling, gezondheid, haven- en kustontwikkeling en onderwijs.

Graag nodigen wij u uit voor een bijeenkomst op maandagmiddag 1 september van 16.30 uur tot 18.30 uur bij de gemeente Westland. U kunt zich eenvoudig aanmelden door op de onderstaande link te klikken.

Wij kijken ernaar uit u te verwelkomen in september.

Als u meer informatie over het programma of de missie wil of aanmelden voor de missie, neem dan contact op met de China Service Desk van de provincie Zuid-Holland via dsbp@dutchsino.com.

InnovationQuarter