aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Lesdag: Business model innovatie voor de Circulaire Economie

Lesdag: Business model innovatie voor de Circulaire Economie
ir. Jan-Henk Welink
Mekelweg 2
2628 CD Delft
Nederland
015-278 9205
j.h.welink@tudelft.nl
www.duurzaamgrondstoffenbeheer.nl
evenementsregistratie
 evenementsregistratie