aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Lesdag: Business model innovatie voor de Circulaire Economie

14 oktober 2014

09:30-10:00

Inloop met koffie en thee

10:00-10:45

College: Business Modellen in de lineaire Economie

10:45-11:00

koffie/thee pauze

11:00-11:45

College: Business Modellen in de Circulaire Economie

11:45-12:30

Discussie en vragen

12:30-13:30

Lunch en benen strekken

13:30-14:00

Invullen eigen Circulaire Business Model

14:00-15:00

In duo bespreken en verbeteren Business Model

15:00-15:30

koffie/thee pauze

15:30-16:30

Delen findings

16:30-17:00

Afsluiting

17:00-18:00

Napraten met borrel

deelnemersregistratie
 deelnemersregistratie