aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Lesdag: Business model innovatie voor de Circulaire Economie

14 oktober 2014

09:30 - 10:00

Inloop met koffie en thee

10:00 - 10:45

College: Business Modellen in de lineaire Economie

10:45 - 11:00

koffie/thee pauze

11:00 - 11:45

College: Business Modellen in de Circulaire Economie

11:45 - 12:30

Discussie en vragen

12:30 - 13:30

Lunch en benen strekken

13:30 - 14:00

Invullen eigen Circulaire Business Model

14:00 - 15:00

In duo bespreken en verbeteren Business Model

15:00 - 15:30

koffie/thee pauze

15:30 - 16:30

Delen findings

16:30 - 17:00

Afsluiting

17:00 - 18:00

Napraten met borrel

evenementsregistratie
 evenementsregistratie