Do 02 oktober 2014

09:30 - 10:00

Ontvangst

10:00 - 10:10

Opening
prof. mr. Ivo Giesen, Universiteit van Utrecht

10:10 - 10:20

Van misvatting naar beheersing en begrip
mr. Aleid Wolfsen, voorzitter Platformoverleg De Letselschade Raad

10:20 - 10:45

Waardenloze gesprekken: houvast door socratisch motiveren
dr. Martin Appelo, gezondheidspsycholoog en gedragstherapeut

10:45 - 11:15

Grip op de toekomst: trends in de letselschadepraktijk
mr. Leo de Boer, directeur Verbond van Verzekeraars

11:15 - 11:45

PAUZE

11:45 - 12:00

Digitalisering: onontkoombaar en klantgericht
mr. Guus Harten, senior rechter, Rechtbank Noord-Holland

12:00 - 12:10

Het Gezamenlijk Behandelplan van de GBL: kernpunt of breekpunt?
prof. mr. Arno Akkermans, Vrije Universiteit Amsterdam

12:10 - 12:20

De visie van SIVI op het DGB
Peter Mols, directeur standaardisatie-instituut SIVI

12:20 - 12:45

Do’s en don’ts op weg naar de invoering van het DGB
Discussie tussen zaal en sprekers o.l.v. Ivo Giesen

12:45 - 14:00

LUNCHPAUZE met gelegenheid voor bezoek aan de informatiemarkt
m.m.v. iLetsel, Klik en Regel, Axell Claims en Aquarius

14:00 - 15:00

Eerste ronde parallelsessies

Workshop 1 Uiteenlopende perikelen rondom inzage in medische informatie

Parallelsessie 3 Speakers Corner - Digitalisering en het DGB

Workshop 4 Veelgestelde vragen over De Letselschade Richtlijnen

Workshop 5 Geweldloze communicatie

Workshop 6 Begeleiding slachtoffers

15:00 - 15:20

PAUZE

15:20 - 16:20

Tweede ronde parallelsessies

Workshop 1 Uiteenlopende perikelen rondom inzage in medische informatie

Parallelsessie 2 MH17; vliegramp en rechtshulp

Parallelsessie 3 Speakers Corner - Digitalisering en het DGB

Workshop 4 Veelgestelde vragen over De Letselschade Richtlijnen

Workshop 5 Geweldloze communicatie

16:20 - 16:50

Plenair: Keynote Speaker
drs. David van Gennep, directeur-bestuurder Stichting AAP

16:50 - 17:00

En, morgen is alles anders?
drs. Deborah Lauria, directeur De Letselschade Raad

17:00 - 18:00

Borrel in het Grand Café

kaartverkoop
 kaartverkoop