Een uitleg of een andere tekst
die in het formulier komt

bijeenkomst organiseren
 bijeenkomst organiseren