aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Training: Circulair Inkopen

13 november 2014

08:30-09:00

Inloop met koffie en thee

09:00-10:30

1e blokuur: ontwikkelingen op grondstoffengebied, basistheorie, visies op circulaire econmie, inkoopvraag (wat is nodig?) en nieuwe business modellen

10:30-11:00

koffie/thee pauze

11:00-12:00

2e blokuur: levensduur product, selectrie leveranciers (uitvragen), total cost of usage en toolkit

12:00-12:30

Toelichting MVO-toolkit

12:30-13:30

Lunch en benen strekken op de campus

13:30-14:00

Voorbeeld case inkoop overheid

14:00-15:00

Bezig met eigen case: wat zijn de mogelijkheden

15:00-15:30

koffie/thee pauze

15:30-17:00

Bezig met eigen case: hoe opzetten in eigen organisatie

17:00-18:00

Napraten met borrel

participants registration
 participants registration