aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Seminar: Baanbrekende pilots op afvalinzameling

Seminar: Baanbrekende pilots op afvalinzameling
ir. Jan-Henk Welink
Mekelweg 2
2628 CD Delft
Nederland
015-278 9205
j.h.welink@tudelft.nl
www.duurzaamgrondstoffenbeheer.nl
event managementsoftware
 event managementsoftware