aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Seminar: Baanbrekende pilots op afvalinzameling

04 november 2014

12:30-13:00

Inloop met koffie en thee

13:00-13:10

Welkomstwoord en overzicht van wetenschappelijke literatuur over beweegredenen van afval gescheiden inzamelen door de burger, door Jan-Henk Welink, Kennisplatform Duurzaam Grondstoffenbeheer

13:10-13:40

“methodes voor 95% afvalscheiding”, door Pieter Reus, Onsburo

13:40-14:10

“ntb”, door Natascha Spanbroek, ROVA

14:10-14:40

Pauze met koffie en thee

14:40-15:10

"Hoe verder met Het Nieuwe Inzamelen in Utrecht", Anouk Teuns, Gemeente Utrecht

15:10-15:40

"Inzamelen op maat geeft resultaat", Michiel Westerhoff, Circulus

15:40-18:00

Netwerkborrel in de Atmosfeer