aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Seminar: Baanbrekende pilots op afvalinzameling

04 november 2014

12:30 - 13:00

Inloop met koffie en thee

13:00 - 13:10

Welkomstwoord en overzicht van wetenschappelijke literatuur over beweegredenen van afval gescheiden inzamelen door de burger, door Jan-Henk Welink, Kennisplatform Duurzaam Grondstoffenbeheer

13:10 - 13:40

“methodes voor 95% afvalscheiding”, door Pieter Reus, Onsburo

13:40 - 14:10

“ntb”, door Natascha Spanbroek, ROVA

14:10 - 14:40

Pauze met koffie en thee

14:40 - 15:10

"Hoe verder met Het Nieuwe Inzamelen in Utrecht", Anouk Teuns, Gemeente Utrecht

15:10 - 15:40

"Inzamelen op maat geeft resultaat", Michiel Westerhoff, Circulus

15:40 - 18:00

Netwerkborrel in de Atmosfeer

event managementsoftware
 event managementsoftware