Introductie

Jesse heeft dyslexie is een pakket voor remedial teaching voor kinderen met dyslexie. Jesse heeft dyslexie leert kinderen op een speelse en verhalende manier (via de metafoor van een tocht door de jungle) omgaan met hun dyslexie.

Het uitgangspunt: een oplossingsgerichte benadering

Psycho-educatie, oplossingsgerichte en motiverende gesprekken en vloeiendheidstraining vormen de basis van Jesse heeft dyslexie. Autonomie en mogelijkheden van elk kind staan daarbij centraal.Aan de hand van de behoefte van de leerling, wordt een aanpak bepaald.

Breed inzetbaar

Vanaf groep 4 kan worden begonnen met het geven van ondersteuning aan leerlingen met (een vermoeden van) dyslexie. Jesse heeft dyslexie biedt ondersteuning op maat voor ieder kind. Het is te gebruiken binnen het onderwijs als onderdeel van het Continuüm van Zorg (niveau 2 en 3), voor kinderen met leesproblemen en dyslexie. Daarnaast zijn de materialen inzetbaar bij de (geprotocolleerde) behandeling van ernstige dyslexie in de zorg, en is het te gebruiken door dyslexiebehandelaars, zoals logopedisten en remedial teachers, orthopedagogen, psychologen en andere deskundigen.
En sommige materialen zijn ook leuk en handig voor kinderen zonder dyslexie (bv. het leeslogboek, de aanwijskaart, de alfabetliniaal en de strategiekaarten).

Achtergrond

Jesse heeft dyslexie is ontwikkeld door Esther Molema. Zij heeft jarenlange ervaring als logopedist, met een specialisatie in dyslexietraining. Vanuit haar eigen ervaringen schreef zij het programma voor Jesse heeft dyslexie. De materialen zijn ontwikkeld om elk kind met (ernstige) dyslexie die begeleiding te bieden die niet alleen het meest effectief is, maar ook het best past bij de hulpvraag van het kind.

registratiebalie
 registratiebalie