Kaderdag 2014:
Impact, wanneer breekt de pleuris uit?

Op donderdag 13 november 2014 organiseert de VRMWB haar jaarlijkse kaderdag. Het thema dit jaar is ‘Impact, wanneer breekt de pleuris uit?’, voortbordurend op de zogenaamde Wet van Pleuris.

De Wet van Pleuris legt een verband tussen drie variabelen van een gebeurtenis en de mate van commotie die kan ontstaan: Verwijtbaarheid (V), Relevantie (R) en Mediageniekheid (M). De Wet van Pleuris luidt: P = V x R x M2. Op basis van deze formule is een inschatting te maken hoe de crisissituatie door de buitenwereld zal worden beleefd. Dankzij de komst van sociale media wordt de 'pleurissterkte' aanzienlijk vergroot, waardoor de Wet van Pleuris is aan te passen tot een 2.0 variant: P = V x R x (S)M3. De S staat hierbij voor het sociale aspect van de mediageniekheid. Meer informatie vindt u in de factsheet: http://vdmmp.nl/uploads/factsheet-wet-van-pleuris-20-vdmmp.pdf

Middels een interactief symposium gaan we samen met u en een viertal interessante sprekers dit thema verder belichten onder de leiding en coördinatie van ondergetekende als uw dagvoorzitter. Meer informatie over het programma is te vinden op deze website door te klikken op 'programma'.

U kunt zich via deze website tevens aanmelden voor de kaderdag 2014. Uw aanwezigheid wordt bijzonder op prijs gesteld.

Net als vorig jaar zijn we te gast op de Nederlandse Defensie Academie (NLDA) te Breda. Parkeren op het NLDA-terrein is beperkt mogelijk, carpoolen is gewenst. Bij binnenkomst moet u zich legitimeren, dus vergeet deze niet!

Met vriendelijke groeten,

Nico van Mourik
Algemeen Directeur Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

registratiebalie
 registratiebalie