Integrale Planvorming in de Delta

Integrale Planvorming in de Delta

04 februari 2015

15:00-15:30

Inloop met koffie

15:30-15:45

Welkom en opening door professor Han Meyer,
Hoogleraar Urban Design, TU Delft

15:45-16:30

Gemma Smid-Marsman (Provincie Zuid-Holland)
Hans Leeflang (Ministerie van I&M; Jaar van de Ruimte)
Marius Brants ( Wereld Natuur Fonds)
Karel Luyben (TU Delft)

16:30-17:00

Aanbieding boek “Nieuwe perspectieven voor een verstedelijkte delta”

17:00-17:30

Netwerk Borrel