08:30 

Ontvangst met koffie en koek

09:00

Welkom en toelichting dagindeling  
door Pius Floris, directeur Plant Health Cure (PHC)

09:05

Het onderscheid tussen wortelbiologie en bodembiologie - Functie van diverse bodem- en wortelorganismen en hun onderlinge verbanden
door Pius Floris

10:30

Pauze

10:45

Bemesting - De PHC methode
bestaande uit: fysiek onderzoek, bodemanalyse, beschikbaarheidsanalyse en elementenbezetting van de bodem
&

Bladbemesting
door Ron Ottenhof

12:30

Lunch

13:30

Bodemstructuur - Uitleg over verschillende bodemstructuren, manieren van grondbewerking, effect van grondbewerking
door Marcel de Jong

14:45

Pauze

15:00 Practicum
  • Wortelbiologie
  • Bemesting

In twee groepen zal worden gerouleerd.

16:30

Discussie

17:00

Afsluiting

gratis test event
 gratis test event