Michel Schuurman

Als senior programmanager Planet bij MVO Nederland is Michel onder meer verantwoordelijk voor het opzetten en begeleiden van programma’s en projecten betreft klimaatneutraal en circulair ondernemen.

Recent is hij bijvoorbeeld met Landal GreenParks gekomen tot aanscherping van de Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) ambities. Onderdeel is een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2030 inclusief roadmap om dit stapsgewijs uit te voeren.

Hij is mede initiator van de Nederlandse Klimaatcoalitie en nauw betrokken bij een aantal Green Deals.

Voor Michel staat duurzaam ondernemen synoniem aan succesvol ondernemen; een voortdurend verbeterproces van innovatie, realisatie, ondernemersgeest en samenwerking. Als resultaatgedreven programmamanager werkt hij daarom ook aan het realiseren van nieuwe initiatieven en (keten)samenwerkingsverbanden om de versnelling naar een toekomstbestendige samenleving vorm te geven.

 

badge sticker printing
 badge sticker printing