aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Lesdag: LCA maken in de praktijk (Kopie)

Lesdag: LCA maken in de praktijk

Er wordt veel gesproken over Levens Cyclus Analyses (LCA). Vaak wordt er in de media en vaktijdschriften over LCA's gesproken of een product meer of minder milieubelastend is. Maar hoe zit een LCA nu in elkaar? Is het ingewikkeld? Wat zit er achter? Hoe voer je een LCA uit? Kun je het zelf of kun je een LCA van anderen checken?

Op deze lesdag leert u wat een LCA is, en vooral: hoe u een LCA kunt maken. Deelnemers worden gevraagd om een product te kiezen. Met informatie over het materiaal en het gewicht van de onderdelen wordt op de lesdag een LCA gemaakt van uw gekozen product.

Op deze lesdag gaat u met Joost Vogtlander aan de slag met een LCA voor uw product. Het programma ziet er als volgt uit:

9:30 - 10:00 uur Inloop met koffie en thee

10:00 - 10:45 uur College: LCA grondbeginselen

10:45 - 11:00 uur koffie/thee pauze

11:00 - 11:45 uur College: Een LCA maken, dingen die je moet weten

11:45 - 12:30 uur Discussie en vragen

12:30 - 13:30 uur Lunch en benen strekken op de campus

13:30 - 14:00 uur Introductie in het zelf uitrekenen van een LCA (eigen PC/Lap-top nodig)

14:00 - 15:00 uur Aan de slag met zelf gekozen product

15:00 - 15:30 uur koffie/thee pauze

15:30 - 16:00 uur Evaluatie

16:00 - 17:00 uur College met discussie: LCA wat heb je er aan en wat doe je er verder mee?

17:00 - 18:00 uur Napraten met borrel
 

De lesdag wordt gehouden op dinsdag 17 maart a.s. in zaal B1.300 van de Faculteit Techniek, Bestuur en Management (TBM), aan de Technische Universiteit Delft.

Ter voorbereiding van de lesdag dient u zelf een product te kiezen en informatie over de onderdelen van het product (soort materiaal en gewicht) te verzamelen. Daarmee gaan we aan de slag. Verder heeft u een laptop nodig, u moet enigszins vertrouwd zijn met Excel: copy/paste, vermenigvuldigen en optellen. Op de lesdag krijgt u drie boeken mee die u verder bij het maken van LCA's zal ondersteunen. Dit zijn:
1. "A Quick Reference Guide to LCA DATA and Eco-based Materials Selection"
2. "LCA, a practical guide for students, designers and business managers"
3. "EVC; Eco-efficient Value Creation, sustainable design and business strategies"

Voor het netwerken willen we graag in een lijst met uw naam, adres en telefoonnummer opstellen, alsmede een foto. Mocht u dit niet op prijs stellen, dan kunt u dat per e-mail aangeven (informatie@duurzaamgrondstoffenbeheer.nl ). Enkele dagen voordat de masterclass van start gaat stuur ik de netwerklijst rond met een uitgebreide routebeschrijving.

Het kennisplatform maakt uit principe geen winst. Aan het ontwikkelen en geven van een lesdag en andere activiteiten zijn echter kosten voor het kennisplatform verbonden en daarom vragen wij een bijdrage van 350 euro (exclusief 21% BTW).

Via de knop "Aanmelden" (linksboven) kunt u zich opgeven voor deze lesdag. Mocht deze link voor uw organisatie moeilijk werkbaar zijn, dan kunt u zich ook opgeven door een e-mail te sturen aan informatie@duurzaamgrondstoffenbeheer.nl, met opgave van naam, bedrijfsnaam, adres en telefoonnummer opstellen, alsmede een foto voor de netwerkgids.

Met vriendelijke groet,

Jan-Henk Welink

Phone: 0031 - 15 – 278 9205
Mobile: 0031 - 6 - 42 13 26 14

TU Delft
Building 3mE
Mekelweg 2
2628CD Delft
The Netherlands

workshopsoftware
 workshopsoftware