Implementatiedag Participatiewet en de wet Banenafspraak en quotumarbeidsbeperkten op donderdag 5 maart 2015

Implementatiedag Participatiewet en de wet Banenafspraak en quotumarbeidsbeperkten op donderdag 5 maart 2015

workshopsoftware
 workshopsoftware