Aanmelden van je minor
Schrijf hier je minor in voor deelname aan de beurs. Elke minor moet apart worden aangemeld, je ontvangt per aanmelding een bevestiging. Na je aanmelding wordt je minor opgenomen in de communicatie over de beurs richting de studenten en reserveren we een stand voor je op de beurs. Aanmelden kan tot en met donderdag 26 maart.

INDIEN JE JE MINOR NIET AANMELDT WORDT ER GEEN STAND VOOR JE GERESERVEERD.
Heb je je minor aangemeld dan vertrouwen wij er natuurlijk wel op dat je 23 april aanwezig bent. Voor de studenten en de uitstraling van de beurs is het niet goed als er onbemande stands zijn!

Indeling beursvloer
De inloop in het WTC is vanaf 16.00 uur in de Mercurius- en Exchange Hall. Wij zullen de stands groeperen op basis van een instituutsindeling. Op de beurs kunnen de studenten zich oriënteren op het minoraanbod door de verschillende stands te bezoeken en in gesprek te gaan met docenten en/of studenten van de minors en minors+. Onderaan deze pagina vind je de plattegrond van de beursvloer.

Doelgroep en doel van de beurs
De doelgroep voor de beurs zijn de derdejaars studenten die door de opleiding minorwaardig worden bevonden. Met de beurs willen wij deze studenten hulp bieden tijdens het oriëntatieproces. De beurs is een aanvulling op de minorwebsite en de filmpjes.

Verwachte opkomst
Wij verwachten ongeveer 900 studenten. Dit is een schatting op basis van de opkomst van voorgaande jaren.

Programma 23 april
15.00 – 16.00 uur: inrichten stand door de opleidingen
16.00 – 20.00 uur: inloop door de studenten
20.00 uur:             einde beurs, opruimen stand

Registratie
Voor ons inzicht in bezoekersaantallen en herkomst van de studenten wordt aan hen gevraagd hun studentenpas mee te brengen, bij binnenkomst wordt deze gescand. De studenten ontvangen bij de ontvangst ook een consumptiebon en het programma.

Presentaties
Zoals al eerder gecommuniceerd, zijn er dit keer geen klassikale presentaties – zie memo Commissie Keuzeonderwijs en Minors.

Catering
Voor de collega's die aanwezig zijn, hebben we een maaltijd gereserveerd. Op de dag zelf ontvang je hier een maaltijdbon voor. Houd er rekening mee dat twee collega's bij dezelfde stand niet tegelijk kunnen eten. Er zijn twee eetrondes:
17.30 - 18.00 en 18.30 - 19.00 uur.

Planning
3 maart           start inschrijving instituten beursaanbod
26 maart         einde inschrijving instituten beursaanbod
1 april             vooraankondiging minorbeurs naar studenten via de mail
14 april           tweede aankondiging naar studenten, via de mail en HINT  
16 april           laatste instructies voor de minorcontactpersonen 
23 april           Minorbeurs WTC 16.00 - 20.00 uur
24 april           start inschrijving Minors Osiris
24 april           uitzetten enquête over de beurs onder de studenten
18 mei            einde inschrijving Minors Osiris
eind mei          terugkoppeling beursgegevens aan Instituten

Taakverdeling

Minorcoördinator opleiding/instituut
Is 1e contactpersoon voor Minorbureau, Beursteam en decentrale communicatieadviseur en is de centrale contactpersoon binnen het eigen instituut voor minordocenten, onderwijsmanagers en manager bedrijfsvoering.

Beursteam: Team Events O&O. Contactpersonen voor de minorbeursorganisatie:
Lita Beekhof, Ellen ten Broecke, RolfBart Overweg en Carlijn van Veen
minorbeurs@hr.nl
toestel 4229 en 4552

Minorbureau
Is aanspreekpunt voor alle administratieve zaken met betrekking tot de minors.
Contactpersoon: Zita Palte
minorbureau@hr.nl,
toestel 2017         

Decentrale communicatieadviseur instituten
Veelal verantwoordelijk voor het vullen van de informatie op HINT en het produceren van foldermateriaal/flyers in opdracht van de minorcoördinator.