aan

MT Instituten en Kenniscentra

van

Commissie Keuzeonderwijs & Minors

datum 

25 november 2014

betreft 

Minorbeurs 2015

aantal pagina’s

1

 

 

 

 

 

Beste collega,

 

Na beraad binnen de commissie Keuzeonderwijs & Minors is besloten de minorbeurs in het jaar 2015 anders te organiseren. Wat behelzen deze veranderingen:

  • In plaats van 4 minorbeurzen op 4 locaties is gekozen om terug te gaan naar 1 locatie. Er is hiervoor gekozen omdat uit de evaluaties en de beschikbare managementinformatie blijkt dat een centrale beurs ertoe leidt dat meer studenten over de grenzen van hun eigen studie kijken.

  • De beurs zal waarschijnlijk niet worden georganiseerd op een onderwijslocatie. Gezien de bezoekersaantallen in combinatie met veiligheid gaat onze voorkeur uit naar een externe locatie: hierbij kijken we naar een centrale en in het oog springende locatie zodat ook HR wordt gepromoot.

  • Tijdens de minorbeurs 2015 worden geen presentaties meer gehouden in lokalen, zoals we kenden van voorgaande jaren. Bezoekersaantallen van deze presentaties waren mager en leidden daarnaast tot lege stands. Daarnaast is onze minorwebsite dermate volwassen dat vrijwel alle beschikbare informatie over de minors hier wordt gepresenteerd. Ook bij deze nog een keer de oproep de minorinformatie uit te breiden met videomateriaal. Studenten kunnen tijdens de beurs uiteraard contact hebben met de minorcoördinator en/of docent bij de stand om het beeld van de minor te complementeren.

 

Mocht u verdere vragen hebben omtrent deze keuze, richt u deze vragen dan a.u.b. aan het mailadres van de commissie, zijnde Commissie-KM@hr.nl

Met vriendelijke groet,

 

Commissie Keuzeonderwijs & Minors