aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Lesdag: Ontwerpen met kunststoffen in de circulaire economie

Lesdag: Ontwerpen met kunststoffen in circulaire context (17 april 2015)

 

Ontwerpen met kunststoffen in circulaire context omvat toepassen van gerecycleerde kunststoffen en/of biogebaseerde kunststoffen. Over het toepassen van deze stoffen bestaan vele onduidelijkheden en de communicatie erover kan beter. Men wil goed geïnformeerd kunststofrecyclaten inzetten en de best mogelijke recyclaatkwaliteit behalen. Wat zijn de mogelijkheden bij ontwerpen met gerecycleerde kunststoffen? Waarop moet u letten, hoe herkent u misverstanden?

Op deze lesdag wordt ingegaan op deze vragen. Er wordt een systematiek aangereikt en een realistisch beeld gegeven van de mogelijkheden bij ontwerpen met gerecycleerde kunststoffen. De deelnemers nemen vragen mee, bijvoorbeeld uit de productieketen van kunststofproducten of uit de ontwerppraktijk gericht op duurzaam grondstof- en materiaalgebruik. De lesdag biedt u een technologisch brede blik om verstandige keuzen te maken bij toepassing van gerecycleerde kunststoffen, inclusief biogebaseerde kunststoffen.

Op deze lesdag gaat u met Rolf Koster (docent ontwerpen en fabriceren met kunststoffen in circulair perspectief bij de faculteit Industrieel Ontwerpen, TU Delft) aan de slag met uw vraagstukken. Het programma ziet er als volgt uit:

 

9:30 - 10:00 uur Inloop met koffie en thee

10:00 - 10:45 uur College: inventarisatie meegebrachte vragen; overzicht essentiële kennis van kunststoffen en hun mogelijkheden voor alle professionals

10:45 - 11:00 uur koffie/thee pauze

11:00 - 11:45 uur College: toepassingsgerichte grondbeginselen van kunststoffen en kunststofrecycling; bewezen toepassingen van gerecycleerde kunststoffen

11:45 - 12:30 uur Discussie en vragen

12:30 - 13:30 uur Lunch en benen strekken op de campus

13:30 - 14:30 uur College: circulair perspectief en potentie van kunststoffen uit hernieuwbare grondstoffen; omgaan met alle soorten uitdagingen bij toepassen van gerecyleerde kunststoffen


14:30 - 15:30 uur Workshop: detailanalyse van meegebrachte vraagstukken

15:30 - 16:00 uur koffie/thee pauze

16:00 - 17:00 uur Discussie naar aanleiding van elkaars vraagstukken


17:00 - 18:00 uur Napraten met borrel
 

De lesdag wordt gehouden op vrijdag 17 april a.s. in zaal B1.470 van de Faculteit Techniek, Bestuur en Management (TBM), aan de Technische Universiteit Delft. Het aantal deelnemers is beperkt tot 12 personen, zodat alle deelnemers voldoende tijd van de docent krijgen.

Ter voorbereiding van de lesdag dient u zelf een vraagstuk te kiezen en informatie over dit vraagstuk te verzamelen met betrekking tot (beoogde) toepassing van kunststoffen, bijvoorbeeld details van product, productgebruik, productportfolio, waardeketen. Hiermee gaan we aan de slag. Op de lesdag wordt het lesmateriaal in slides verspreid.

Voor het netwerken willen we graag in een lijst met uw naam, adres en telefoonnummer opstellen, alsmede een foto. Mocht u dit niet op prijs stellen, dan kunt u dat per e-mail aangeven (informatie@duurzaamgrondstoffenbeheer.nl ). Enkele dagen voordat de masterclass van start gaat stuur ik de netwerklijst rond met een uitgebreide routebeschrijving.

Het kennisplatform maakt uit principe geen winst. Aan het ontwikkelen en geven van een lesdag en andere activiteiten zijn echter kosten voor het kennisplatform verbonden en daarom vragen wij een bijdrage van 350 euro (exclusief 21% BTW).

Via de knop "Aanmelden" (linksboven) kunt u zich opgeven voor deze lesdag. Mocht deze link voor uw organisatie moeilijk werkbaar zijn, dan kunt u zich ook opgeven door een e-mail te sturen aan informatie@duurzaamgrondstoffenbeheer.nl, met opgave van naam, bedrijfsnaam, adres en telefoonnummer opstellen, alsmede een foto voor de netwerkgids.

Met vriendelijke groet,

Jan-Henk Welink

Phone: 0031 - 15 – 278 9205
Mobile: 0031 - 6 - 42 13 26 14

TU Delft
Building 3mE
Mekelweg 2
2628CD Delft
The Netherlands

 

eventregistratie
 eventregistratie