aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Lesdag: Ontwerpen met kunststoffen in de circulaire economie

17 april 2015

09:30-10:00

Inloop met koffie en thee

10:00-10:45

College: inventarisatie meegebrachte vragen; overzicht essentiële kennis van kunststoffen en hun mogelijkheden voor alle professionals

10:45-11:00

koffie/thee pauze

11:00-11:45

College: toepassingsgerichte grondbeginselen van kunststoffen en kunststofrecycling; bewezen toepassingen van gerecycleerde kunststoffen

11:45-12:30

Discussie en vragen

12:30-13:30

Lunch en benen strekken op de campus

13:30-14:30

College: circulair perspectief en potentie van kunststoffen uit hernieuwbare grondstoffen; omgaan met alle soorten uitdagingen bij toepassen van gerecyleerde kunststoffen

14:30-15:30

Workshop: detailanalyse van meegebrachte vraagstukken

15:30-16:00

koffie/thee pauze

16:00-17:00

Discussie naar aanleiding van elkaars vraagstukken

17:00-18:00

Napraten met borrel

ticketverkoop
 ticketverkoop