aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Lesdag: Ontwerpen met kunststoffen in de circulaire economie

17 april 2015

09:30 - 10:00

Inloop met koffie en thee

10:00 - 10:45

College: inventarisatie meegebrachte vragen; overzicht essentiële kennis van kunststoffen en hun mogelijkheden voor alle professionals

10:45 - 11:00

koffie/thee pauze

11:00 - 11:45

College: toepassingsgerichte grondbeginselen van kunststoffen en kunststofrecycling; bewezen toepassingen van gerecycleerde kunststoffen

11:45 - 12:30

Discussie en vragen

12:30 - 13:30

Lunch en benen strekken op de campus

13:30 - 14:30

College: circulair perspectief en potentie van kunststoffen uit hernieuwbare grondstoffen; omgaan met alle soorten uitdagingen bij toepassen van gerecyleerde kunststoffen

14:30 - 15:30

Workshop: detailanalyse van meegebrachte vraagstukken

15:30 - 16:00

koffie/thee pauze

16:00 - 17:00

Discussie naar aanleiding van elkaars vraagstukken

17:00 - 18:00

Napraten met borrel

eventregistratie
 eventregistratie