Implementatiedag Participatiewet en de Wet banenafspraak en quotumarbeidsbeperkten op donderdag 16 april 2015

Implementatiedag Participatiewet en de Wet banenafspraak en quotumarbeidsbeperkten op donderdag 16 april 2015

aanwezigheidsregistratie
 aanwezigheidsregistratie