aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Bovenregionale bijeenkomsten Programmaraad Pro/VSO, UWV en gemeenten

Per 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht, en verandert er veel voor de aansluiting tussen het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs (Pro/VSO) enerzijds en UWV en gemeenten (WWB en WSW) anderzijds. De Programmaraad, waarin VNG, Cedris, Divosa en UWV samenwerken, ondersteunt de arbeidsmarktregio’s onder andere bij het ontsluiten van de schoolse netwerken. In dat kader organiseert de Programmaraad in de tweede helft van juni 2015 op vijf locaties in het land een middagbijeenkomst, waarvoor de samenwerkende partijen in de regio worden uitgenodigd. Per bijeenkomst worden gemiddeld zeven arbeidsmarktregio’s uitgenodigd. De basis van het programma is steeds hetzelfde met ruimte voor regionale invulling.

Lees verder op www.samenvoordeklant.nl.

ontvangstbalie
 ontvangstbalie