Workshop Plastic Fantastic? Value Creation by (re)connecting the Chain

Workshop Plastic Fantastic? Value Creation by (re)connecting the Chain

07 juli 2015

13:00 - 13:00

Inloop

13:30 - 13:40

Opening door Monique de Moel, Clusterleider Port of Rotterdam R4R & Business Developer Port of Rotterdam

13:40 - 17:00

Interactief programma onder leiding van Onno Kruitwagen, Workshop Facilitator, met:

  • 'Het landschap van chemische recycling' door Marthien van Eersel, Project Manager Business Development van Gansewinkel
  • Introductie Ioniqa Technologies door Susanne van Berkum, Research Chemist
  • Overzicht van verschillende chemische recycling routes
  • Uitwerken sterke en zwakke punten per route: wat is nodig voor succes? Hierbij komen alle onderwerpen aan bod die een rol spelen in het slagen van een business case voor chemische recycling.
  • Ben je stakeholder? Welke rol zie je voor jezelf?
16:45 - 17:00

Wrap-up van de workshop en next steps door Florens Slob, Managing Director Circularity Center

17:00 - 18:00

Borrel

deelnemersregistratie
 deelnemersregistratie