Flood Proof Holland event

Flood Proof Holland event

Wo 01 juli 2015

14:00 - 14:15

Ontvangst

14:15 - 14:30

Welkomstwoord door Marjan Kreijns, programmamanager Valorisatieprogramma Deltatechnologie & Water (VPdelta)

14:30 - 14:45

Myron van Damme - TU Delft over het belang van proeftuinen voor de wetenschap en voor een kennisinstelling.

14:45 - 16:00

Start demonstratie, gelegenheid tot stellen van vragen.

aanwezigheidsregistratie
 aanwezigheidsregistratie