Flood Proof Holland event

Flood Proof Holland event

01 juli 2015

14:00-14:15

Ontvangst

14:15-14:30

Welkomstwoord door Marjan Kreijns, programmamanager Valorisatieprogramma Deltatechnologie & Water (VPdelta)

14:30-14:45

Myron van Damme - TU Delft over het belang van proeftuinen voor de wetenschap en voor een kennisinstelling.

14:45-16:00

Start demonstratie, gelegenheid tot stellen van vragen.

symposium organiseren
 symposium organiseren