Do 05 november 2015

09:00 - 09:30

Ontvangst en deelnemersregistratie

09:30 - 09:45

Opening congres door de dagvoorzitter, Jan van Coeverden van het Landelijk Dienstencentrum voor de rechtspraak

09:45 - 10:30

Inleidingen: Kwaliteitszorg, toezicht en zelfregulatie
Diverse sprekers gaan in op dekenbezoeken, peer review, intervisie, tuchtrecht, inschrijfvoorwaarden, handhaving, etc.
Sprekers:
Bart van 't Grünewold (Van Boven Van Der Bruggen Advocaten)
Inge Schouwink (ISACT: Inge Schouwink Advocaat en Coach in Tuchtzaken)

10:30 - 10:45

Koffiepauze

10:45 - 11:30

Vervolg: Kwaliteitszorg, toezicht en zelfregulatie met koppelingen aan digitale processen. Wat eist de tuchtrechter, hoe uw kwaliteit digitaal te toetsen en uw digitale kwaliteit te borgen, etc.
Sprekers:
Marcel Schyns (Schyns Advocaten)
Noor Geraads (Schakenraad Advocaten)

11:30 - 12:15

KEIgoed? Over KEI en digitalisering
Spreker: Jan van Coeverden

12:15 - 13:15

Lunch

13:15 - 14:15

Sessieronde 1 (keuze uit:)

 1. Digitale toegang tot Rvdr & RvR
  Sprekers:
  Fred Scholten, business consultant digitale
  toegankelijkheid rechtspraak bij spir-it, geïnterviewd door Rob Creusen, projectmanager spir-it
  Theo Mooren, ICT adviseur bij de Raad voor Rechtsbijstand

 2. Grenzen aan digitale diensten: is de cliënt KEI-proof?
  Spreker: Anita van Waesberghe, advocaat bij SRK
  Rechtsbijstand

 3. Documentcreatie rechtspraak en toepassing advocatuur?
  Spreker: Nelson Harris, business unit manager bij
  Interaction|Next

 4. Privacy & encryptie: tucht- en reputatiegevolgen?
  Spreker: Rejo Zengers, technisch onderzoeker en
  beleidsadviseur bij Bits of Freedom

 5. Uw kantoor in 2020 en de cliënt'reis'
  Spreker: Jeroen Zweers, Innovation Director bij Kennedy

  van der Laan

Op het aanmeldformulier zijn de sessies verder toegelicht.

14:15 - 15:15

Sessieronde 2 (keuze uit de sessies beschreven bij ronde 1)

15:15 - 15:30

Koffiepauze

15:30 - 16:30

Sessieronde 3 (keuze uit de sessies beschreven bij ronde 1)

16:30 - 17:00

Digitaal werken bij het Joegoslaviëtribunaal
mr. Orie, rechter, vertelt over de volledig digitale werkwijze van het tribunaal.

17:00 - 17:15

Highlights van de dag door de dagvoorzitter, Jan van Coeverden, Hoofd van de afdeling Informatievoorziening bij het Landelijke Dienstencentrum voor de Rechtspraak

registratiesysteem
 registratiesysteem