Jan van Coeverden

Landelijk Dienstencentrum van de Rechtspraak

Drs. J (Jan) van Coeverden vervult de functie van afdelingsmanager Informatievoorziening. Deze afdeling houdt zich onder meer bezig met het opstellen van specificaties voor de informatiesystemen van de rechtspraak.
Van Coeverden was tot eind 2010 directeur van Bistro, een onderdeel van de rechtspraak dat verantwoordelijk was voor alle webtoepassingen zoals Rechtspraak.nl, het Insolventieregister, en de Roljournalen. Hij was nauw betrokken bij de ontwikkeling van het digitale dossier in strafzaken (Divos) en als adviseur werkzaam bij Hoge Raad en Raad van State ten behoeve van digitaliseringsprojecten. Openbaarheid en digitale toegankelijkheid van de rechtspraak, digitale ontsluiting van kennis en dossiers en stapsgewijze innovatie met behulp van IT hebben zijn bijzondere belangstelling. Gebruikersvriendelijkheid (usability) van automatiseringstoepassingen is in zijn ogen de voorwaarde voor acceptatie en daarmee de sleutel tot het verbeteren van efficiency en kwaliteit.

Fred Scholten

Raad voor de rechtspraak

Fred Scholten is business consultant Digitale Toegankelijkheid en IT-innovatie manager bij de Raad voor de rechtspraak. Zijn dagelijks werkterrein is bij spir-it, de in-house, IT organisatie. Fred is als programma manager betrokken geweest bij de Herziening van de Gerechtelijke Kaart, is liaison IT-zaken in de verticale rechtsketen tussen de Rechtspraak, Raad van State afd. Bestuursrecht en de Hoge Raad.
Momenteel is Fred mede aan het programma KEI verbonden als product owner van VAART. VAART is het project dat de digitale toegang en ontsluiting van de zaak- en procesgegevens in het digitale proces regelt.

Theo Mooren

Raad voor Rechtsbijstand

Theo Mooren is sinds 2005 werkzaam bij de Raad voor Rechtsbijstand en is verantwoordelijk voor het informatie(beveiligings)beleid, architectuur en portfoliomanagement. De Raad voor Rechtsbijstand is een dynamische omgeving. In de afgelopen 10 jaar is een centralisatieslag uitgevoerd, zowel op organisatorisch als op ICT ondersteunend gebied. Op dit moment wordt er gewerkt aan de innovatie van zowel de backend systemen als de zogenaamde nuldelijns voorziening (Rechtwijzer).
Voor de Raad voor Rechtsbijstand is Theo Mooren werkzaam geweest bij verschillende overheidsorganisaties van gemeenten tot rijksoverheid en bijvoorbeeld voor Defensie en de Belastingdienst in diverse rollen.

Anita van Waesberghe

SRK Rechtsbijstand

Anita van Waesberghe is advocaat en teamleider bij SRK Rechtsbijstand. Deze organisatie voert rechtsbijstand uit voor 7 leden, waaronder Aegon en Goudse Schadeverzekeringen. Na haar studie aan de Rijksuniversiteit Leiden, doorliep zij haar stage bij De Koning & Mulder Advocaten en zij bleef hier ook werken. In 2002 was zij gedurende een jaar freelance juriste voor het Consulaat-Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden te Lagos (Nigeria). Ook gaf zij Nederlandse les aan anderstaligen gedurende haar tijd in Nigeria. Teruggekeerd in Nederland trad zij vervolgens in dienst bij SRK Rechtsbijstand. 

Nelson Harris

Interaction|Next

Nelson Harris is geboren in Tubbergen (Overijssel) en sinds 2000 actief in de automatisering van profit en non-profit organisaties. Vanaf 2006 adviseert hij binnen het deelgebied Enterprise Content Management in oplossingen rondom documentcreatie. Enkele projecten waaraan Nelson Harris heeft deelgenomen zijn:

* De gemeente Amsterdam (ingebruikname van SaaS toepassing voor >10.000 fte)
* De gemeenten Bergen op Zoom, Middelburg-Vlissingen, Hilversum, Nijmegen (ketenautomatisering)
* De gemeenten Ede en Woerden (combinaties met Open Source applicaties)
* De Rechtspraak (interactieve schrijfhulp)
 
 

Rejo Zenger

Bits of Freedom

Rejo Zenger is een technisch onderzoeker en beleidsadviseur voor de Nederlandse burgerrechtenbeweging Bits of Freedom. De organisatie vecht voor de bescherming van de grondrechten, zoals de vrijheid van meningsuiting en privacy op het internet. Zenger houdt zich binnen Bits of Freedom vooral bezig met de meer technische onderwerpen, zoals de toepassing van hoogwaardige encryptie en de Wet ewaarplicht telecommunicatiegegevens. Voordat hij bij Bits of Freedom aan de slag ging, werkte hij als systeembeheerder voor een aantal internetaanbieders. Hij schrijft en spreekt regelmatig over vrijheid op internet - niet alleen op het beleidsniveau, maar ook op de impact van technologie in de samenleving en de ethiek van het ontwikkelen van de technologie.

 

Voor meer informatie over de werkzaamheden van Rejo Zenger verwijzen wij graag naar zijn persoonlijke website.
 
 

Jeroen Zweers

Innovation & Knowledge Director

 

Sinds 1 april 2014 is Jeroen Zweers werkzaam als Knowledge & Innovation Director bij Kennedy Van der Laan. Hiervoor was hij werkzaam bij Dirkzwager Advocaten en Notarissen waar hij sinds 1998 verantwoordelijk was voor kennisdeling, conceptontwikkeling en ICT. Voor zijn werk op het gebied van kennisdeling heeft zijn voormalige kantoor in 2011 onder meer de Gouden Zandloper voor ‘beste en meest innovatieve kennisdeler’ ontvangen.

Als lid van het Management Team is Jeroen verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van het kennis- en innovatiebeleid binnen kantoor. Hij heeft zich in de afgelopen 16 jaar gespecialiseerd als bouwer en conceptbedenker en deelt met Kennedy Van der Laan de ambitie om de wereld om zich heen te vernieuwen.

   

Fons Orie

Rechter bij het Joegoslaviëtribunaal

Fons Orie (1947) studeerde rechten aan de RU Leiden.Van 1971 tot 1980 werkte hij bij de rechtenfaculteit van diezelfde universiteit als onderzoeker en docent strafrecht. Zijn onderzoek was hoofdzakelijk gericht op het internationale strafrecht. In 1980 werd hij partner in het advocatenkantoor Wladimiroff en Spong in Den Haag. Hij specialiseerde zich in internationaal strafrechtelijke zaken (uitlevering, juridische samenwerking en overbrengen van gevangenen) en strafcassaties. In 1997 werd hij benoemd tot raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden, kort daarna ook tot lid van het Hof van Discipline voor de advocatuur. In 2001 is Fons Orie gekozen (en in 2005 herkozen) tot rechter in het Joegoslavië Tribunaal. Hij is President van Trial Chamber I, zit de Kamer voor die de zaak Mladić behandelt.  Hij is voorts rechter in het Residual Mechanism for International Tribunals en lid van het Permanente Hof van Arbitrage.
 

Inge Schouwink

Inge Schouwink Advocaat en Coach in Tuchtzaken

Inge Schouwink is advocaat geweest vanaf 1990 in Haarlem, daarna Amsterdam en daarna Tilburg. Vervolgens is zij in 2000 adjunct secretaris geworden bij de Orde Breda. Vanaf 2004 tot 2015 was zij Griffier van het Hof van Discipline. 
Sinds september 2015 is zij weer advocaat en coach in tuchtzaken, met name voor advocaten en BIG geregistreerden (artsen en aanverwante beroepen). 
Tevens is Inge secretaris geweest van het College van Beroep van de NMI (mediators) en is zij lid jurist geweest van het regionaal Tuchtcollege voor de gezondheidszorg in Eindhoven. Tot slot is zij docent beroepsattitude en beroepsethiek bij de beroepsopleiding voor de advocatuur.

Noor Geraads

Schakenraad Advocaten

Noor Geraads is sinds 2004 advocaat en gespecialiseerd in personen- en familierecht en strafrecht, met name bijstand van slachtoffers. Inmiddels werkt zij alweer 7 jaar bij Schakenraad Advocaten in Eindhoven. Binnen de maatschap van Schakenraad Advocaten is Noor verantwoordelijk voor het kwaliteitsbeleid. Noor heeft in 2011 de opleiding tot Peer Reviewer gedaan en is sindsdien inzetbaar als reviewer. Zij is daarnaast 6 jaar lid geweest van de redactieraad van het Handboek Advocatuur dat Viadicte uitgeeft.  

Bart van 't Grunewold

Van Boven Van Der Bruggen Advocaten

Na zijn studie Nederlands recht aan de Universiteit Utrecht, privaatrechtelijke richting, werd hij in 1985 als advocaat beëdigd. Hij trad toe tot het kantoor van zijn vader in Roermond. Die legde zijn praktijk in 1988 neer, waarna Bart het advocatenkantoor tot 1994 zelfstandig voerde. Daarna werd hij werkzaam bij Van Boven & Van der Bruggen Advocaten. Na eerst de algemene praktijk te hebben gevoerd, heeft Bart zich steeds meer op civiel bouwrecht en aanbestedingsrecht toegelegd. Daarnaast houdt hij zich meer in het algemeen met civiel onroerend goed recht bezig. Van 1995 tot 2002 is Bart lid geweest van de Raad van Toezicht der Orde van Advocaten in het arrondissement Roermond. Naast secretaris was hij belast met de portefeuille opleidingen. Daarnaast is Bart secretaris van de geschillencommissie van de NVBS, een Spoor en Tramwegvereniging. Binnen kantoor Van Boven & Van der Bruggen is hij belast met het beheer van opleidingen.

Marcel Schyns

Schyns Advocaten

Marcel Schyns is sinds 1981 advocaat in Utrecht. Hij heeft een brede civiele rechtspraktijk met ruime proceservaring; als MfN registermediator treedt hij veelvuldig op in zakelijke geschillen en bij familie- en erfrechtelijke kwesties. Marcel is oud Deken van de Utrechtse Orde van Advocaten en als raadsheer-plaatsvervanger verbonden aan het Gerechtshof 's-Hertogenbosch. Ook is Marcel Schyns ingeschreven als NAI-arbiter.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     


 

invitatie
 invitatie