Geachte heer/mevrouw,

Namens de Stichting Waterbuffer en het Valorisatieprogramma Deltatechnologie en Water nodigen wij u van harte uit om bij de opening van Showcase Waterbuffer aanwezig te zijn.

Datum: 28 augustus 2015

Tijd: 11.00 – 13.00 uur

Locatie: Groeneweg 75a, 2691 MK  ’s-Gravenzande (Prominent Groeneweg II b.v.)

Showcase Waterbuffer is een unieke demonstratie van diverse technieken voor lokale en regionale ondergrondse waterberging.

Droogte is een actueel onderwerp. Door toepassing van ondergrondse waterbergingstechnieken kan de zoetwaterbeschikbaarheid voor land- en tuinbouw aanzienlijk worden vergroot. Niet alleen in gebieden met een zoet grondwatersysteem, maar juist ook in (kust)gebieden met brak of zout grondwater. Bovendien wordt door deze technieken een bijdrage geleverd aan het efficiënter gebruiken van beschikbare schone waterbronnen (more crop per drop).

Showcase Waterbuffer is gesitueerd bij Prominent Groeneweg II b.v., een tomatenteler in het Westland, waar één van de ondergrondse waterbergingstechnieken in de praktijk toegepast wordt.

Na uw registratie ontvangt u enkele dagen voor het event het definitieve programma en een routebeschrijving.

Wij zien er naar uit u 28 augustus te ontmoeten.

Met vriendelijke groet,

 

Carl Paauwe                                          Marjan Kreijns

Stichting Waterbuffer                             Valorisatieprogramma Deltatechnologie&Water

 

 

 

Indien u vragen of onduidelijkheden heeft kunt u ons bereiken via: info@waterbuffer.net

Klik hier om uw aanmelding door te geven
of klik hier om u direct af te melden
aanmeldformulier bouwen
 aanmeldformulier bouwen