Implementatiedag Participatiewet en de wet Banenafspraak en Quotum Arbeidsbeperkten op donderdag 15 oktober 2015

Implementatiedag Participatiewet en de wet Banenafspraak en Quotum Arbeidsbeperkten op donderdag 15 oktober 2015