Werkconferentie 'Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo'

29 oktober 2015

13:30 - 14:00

Inloop

14:00 - 14:45

Inleiding: Resultaten en doelen

14:45 - 15:00

Pauze

15:00 - 16:30

Sessies van de verschillende deelthema’s
(zie omschrijving voor meer informatie)

16:30 - 17:30

Borrel