Overzicht workshops

 

1. “(You Are) Who You Are”- And What Does This Mean?
Een case over prototypes, diverse identiteiten en individuele ervaringen
 

Welke mensen bekleden de top posities van professionele organisaties? In Nederland en in veel andere westerse landen, is sprake van 'prototypes': de toplieden zijn veelal fysiek capabele mannen van middelbare leeftijd uit de dominante etnische groep. Prototypes zijn een hardnekkig verschijnsel, ondanks alle human resource strategieën van professionele organisaties.
“Opleiden in en voor de Randstad”, roept vragen op zoals: Hoe ziet de (succesvolle) student in de Randstad eruit? Hoe ziet de (succesvolle) docent in de Randstad eruit? En wie lijkt erop en wie lijkt er niet op?
Deze workshop heeft als vertrekpunt een case bij een professionele dienstverlenende organisatie in Nederland. Er is kwalitatieve data verzameld rondom de constructie en het belang van prototypes, diverse identiteiten (gender en/of etniciteit) en ervaringen van de werknemers.
De case helpt bij een discussie over a) de complexiteit van identiteitsvraagstukken in een organisatie, b) bewustzijn van een mogelijke “stretch” tussen de professionele en de niet-professionele identiteit, c) consequenties van bepaalde ervaringen voor de organisatie.
In de workshop zullen we de diversiteitsvraagstukken uit de case gebruiken als basis. We vertalen de verkregen inzichten vervolgens naar situaties in onze hogescholen en het Randstedelijk werkveld waartoe we opleiden.
 
Deze workshop wordt verzorgd door dr. Carolin Ossenkop, Postdoc VU Amsterdam en coördinator Bureau Studiesucces Hogeschool Leiden en Julie-Marthe Lehmann, Onderzoeker Haagse Hogeschool; Promovenda VU Amsterdam.

 

2. Diversiteit als toegevoegde waarde
Hoe haal je meerwaarde uit de diversiteit in de internationale klas?

Het lesgeven aan een internationale klas met zowel Nederlandse als internationale studenten vormt een flinke uitdaging. Internationale studenten voegen een extra dimensie toe aan de meestal toch al aanwezige culturele diversiteit in het grootstedelijke hbo-klaslokaal. Deze studenten hebben verschillende achtergronden in nationaliteit, opleiding, onderwijscultuur, algemene vaardigheden en Engelse taalvaardigheid. Om het beste uit deze diversiteit te halen, is het nodig om op een andere manier te kijken naar diversiteit: van de deficiency mindset naar de opportunity mindset. Anders gesteld, zowel interculturele diversiteit als de internationale diversiteit kunnen worden gezien en gebruikt als meerwaarde. De grote vraag is dan: hoe kunnen we de diversiteit in de internationale klas optimaal uitnutten?
Aan de hand van interactieve oefeningen worden de deelnemers aan deze workshop bekend gemaakt met enkele relevante theorieën. Inclusive Excellence (Tuitt e.a.) en de Dimensions of Multicultural Education (Banks) passeren de revue. Het doel is dat deelnemers de workshop verlaten met enkele praktische tips en trucs die zij in hun eigen internationale klas zouden kunnen inzetten.

De workshop wordt verzorgd door Christophe van Puymbroeck, hoofddocent & onderzoeker Rotterdam Business School en Cheryl Gerretsen, hoofddocent & onderzoeker Rotterdam Business School, Hogeschool Rotterdam

 

3. Culturele diversiteit, wat is de meerwaarde en invloed van vluchtelingstudenten voor jouw school en werk?
Doe en denk mee in deze interactieve workshop!

In deze interactieve sessie vindt een bewustwording plaats over de meerwaarde van een vluchtelingstudent aan de hand van diverse thema’s. Zo blijkt uit ervaringen dat vluchtelingstudenten veel talent met zich meebrengen: ze zijn ondernemend, hebben doorzettingsvermogen en zijn meertalig. Vluchtelingstudenten kunnen vanuit een breed referentiekader kunnen kijken naar een situatie vanuit verschillende invalshoeken. Dit is een andere meerwaarde die vluchtelingstudenten hebben voor onderwijsinstellingen en voor de organisaties waarvoor ze werken. Na een introductie gaan de deelnemers aan de workshop in verschillende groepen aan de slag, om zo met het UAF samen te komen tot een handreiking voor de hogeschool. 

Twee medewerkers van het UAF (University Assistance Fund) verzorgen deze workshop. Stannie Maessen is hoofd afdeling Job Support en haar collega heeft als Teamleider Studentenbegeleiding specifieke kennis over vluchtelingstudenten op hogescholen.

 

4. Multidisciplinair samenwerken en het samenwerken met diverse partijen in een Community of Practice
Weten door ervaren, leren door proberen en groeien door samenwerken

Hoe geef je toegepast onderzoek vorm volgens de principes van Education 3.0 en Samenwijs? Belangrijke pijlers hierbij zijn student centraal in behendigheidsleren in een contextrijke omgeving en de kennisontwikkeling en disseminatie. We kiezen in de workshop twee invalshoeken:
- De onderwijskundige invalshoek: hoe verwerk je dit in het onderwijs, wat is de rol van de docent, hoe verbindt je de diverse deelnemers?
- Samenwerken binnen en buiten de hogeschool: hoe zorg je dat de samenwerking met externe partijen (bedrijven en gemeente) goed verloopt en dat het eigenaarschap bij de juiste partij komt te liggen zodat een innnovatie toekomstbestendig is?

In de workshop verzamelen we onder leiding van Roeland Hogt ervaringen en delen we inzichten. Roeland Hogt is Hogeschooldocent bij Hogeschool Rotterdam, onderzoeksdocent Automotive, (mede)regisseur van de CoP Future Mobility RDM Centre of Expertise, Projectontwikkelaar United Mobility en ontwikkelaar van het onderwijsconcept Samenwijs.


5. Hoe ga je om met moeilijke situaties in de klas?

De faculteit Maatschappij en Recht van de HU heeft een inventarisatie gedaan naar moeilijke situaties waar docenten tegen aanlopen in opleidingen met een diverse studentenpopulatie. Voorbeelden hiervan zijn discriminerende opmerkingen, of het verstoren van een ritueel. In de workshop zal deze inventarisatie gepresenteerd worden, om daarna een dialoog aan te gaan over hoe om te gaan met deze situaties. Het streven daarbij is polarisatie en verwijdering te vermijden en de situatie om te vormen tot een leermoment voor iedereen.
Anke van Gorp is docent en onderzoeker bij het lectoraat ‘Regie van veiligheid’ en heeft als expertisegebieden: ethiek en veiligheid, ethiek en terrorismebestrijding, onderzoeksethiek, en privacy. Ze neemt deel aan diverse Europese projecten op het gebied van veiligheid, waaronder SAFIRE en IMPACT.

Peter Hendriks doet promotieonderzoek naar Turkse en Marokkaanse professionals in het maatschappelijk werk en is als docent/onderzoeker verbonden aan het lectoraat Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening van Hogeschool Utrecht.


6. Samenwerken in internationaal werkende organisaties

Veel studenten gaan na hun opleiding werken bij organisaties die internationale vestigingen hebben of klanten hebben die zich over de hele wereld bevinden. Het is dan ook belangrijk dat ze tijdens hun opleiding goed worden voorbereid op dit internationale speelveld: Hoe werken mensen met elkaar samen in een internationale context? Wat zijn de ‘mores’ van een land? Op welke wijze wordt leidinggegeven binnen deze internationale context? Op welke wijze kan de culturele, religieuze en etnische identiteit van werknemers worden getypeerd en op welke wijze spelen ze een rol in werkrelaties?

In deze interactieve workshop delen we praktijkvoorbeelden, werken we korte opdrachten uit en gaan we in op de wijze waarop studenten voorbereid kunnen worden op het werken in organisaties die internationaal functioneren. Tevens gaan we op een interactieve wijze in op de do’s en don’ts van een internationaal werkende medewerker en de eisen die het werkveld stelt aan studenten.

Marcel Schellekens verzorgt deze workshop. Hij is sinds 1996 werkzaam bij EY (voorheen Ernst & Young) en is als Director verbonden aan de adviesgroep kostprijsverhogende belastingen. In Nederland stuurt hij een team aan en hij is ook deels verantwoordelijk voor een ondersteunend team in Bangalore (India).