De prelude staat in het teken van verdiepen op vrije, ongedwongen en natuurlijke wijze. Alle facetten voor een goed gesprek zijn aanwezig, de rest bepaal je zelf…

We hebben de volgende ideeën aangeboden gekregen:

 1. Participatieve video:  Visueel maken van complexe vraagstukken (Simon Koolwijk)

  Een videobeeld vertelt meer dan 1,000 woorden.   De kracht van video is niet alleen het plaatje, maar ook de emoties, de lichaamstaal en de context, waarin het verhaal wordt verteld. Bij participatieve video gaat een groep aan de slag om samen een video te maken  en een verhaal te vertellen om daarmee antwoord te vinden op complexe vragen, waarbij beeld bepalend voor de discussie is. 

  De deelnemers gaan aan de slag met een vraag vanuit de groep. Ze maken korte video interviews en proberen op die manier antwoord te vinden op deze vraag.  De videobeelden zullen worden besproken om daaruit lessen te trekken. Van deze lessen zullen ook korte video shots worden gemaakt en dit geheel zal worden verwerkt tot een korte video.
  Simon Koolwijk is gepassioneerd videomaker en facilitator participatieve video. De sessie zal circa 1 ½ - 2 uur duren. 

 2. IAF Competentieverkenning a.d.h.v. het IAF competentiespel (Henri Haarmans)
  Alle CPF's kennen natuurlijk de zes hoofdcompetenties waaraan en Certified Professional Facilitator moet voldoen. Ook de sub-competenties mogen gen probleem zijn toch. Maar hoe handel jij tijdens een workshop als er iets gebeurt waarop je niet gerekend had? Aan de hand van het IAF-competentiespel gaan we met elkaar het gesprek aan en verdipen op die manier onze inzichten over de waarde van de competenties.

 3. Wat is Natuurlijke Energie in bijeenkomsten​! (Bastiaan du Pré)
  "Hoe houd jij, als facilitator, de energie in de workshop hoog en zorg je er ook voor effectieve kennisoverdracht? Die vraag kreeg ïk, Bastiaan, van een opdrachtgever tijdens een intake voor een grote opdracht voorgelegd.
  Graag neem ik jullie mee in mijn ervaringen en aanpak. Dit als vertrekpunt voor de sessie. Want iedereen wordt gevraagd reflectie en ervaringen te delen. Het is de bedoeling dat de samengebrachte kennis later als handvat / naslagwerk beschikbaar komt. Een co-creatie sessie dus!

Kom jij naar de prelude en heb je ook een leuk idee voor een onderwerp? Mail het dan naar conferentie@iaf-nederland.nl en we zetten het er bij. 

congres uitnodiging
 congres uitnodiging