Deze workshopronde start om 11:15 uur.

 

De reis van de Held (de Gentiaanblauwe zaal)
Marcel Pennings

In de natuur wordt verwekt, geboren, volgroeid, gestorven en weer tot leven gebracht.
Dat is ook de natuurlijke reis die helden maken. Bij elke overgang moet de held  weerstand overwinnen en loslaten.
Als facilitator leef je het leven van een held. Veel facilitators zijn zich dat echter niet bewust
en dat is een gemis in hun rol. Ben je als facilitator niet bereidt om die weerstand
te overwinnen en los te laten dan kom je nooit een niveau hoger.


Transect Wandeling (de Koningsblauwe zaal)
Jolanda Buter

Welke schellen heb jij op je ogen? Observeer, observeer en herontdek …
Transect beteken letterlijk het maken van een dwarsdoorsnede. We gaan dit doen door in kleine groepjes een wandeling te maken en de kritische observaties vast te leggen rond
een vraagstuk.  Hierdoor ontstaat een dwarsdoorsnede, die in foto’s of ander beeldmateriaal wordt vastgelegd. Dit vormt de basis voor verdere besluitvorming en gezamenlijk actie.

De methode is heel eenvoudig en dus voor iedereen toe te passen. Het levert in korte tijd
verrassende inzichten op. Het levert klanten onmiddellijk daadkracht op. Door hetgeen ze zien,
komen ze gelijk in acties.
De methode is volledig cultuuronafhankelijk en kan dus gebruikt worden in zelfsturende teams
tot traumatische teams in een oorlogssituatie in Zuid-Soedan.

Neem dus je fototoestel of smartphone met aansluitkabel mee naar deze workshop.


De meerwaarde van een facilitator (de Hemelsblauwe zaal)
Thera de Kramer

Als facilitator weet je als geen ander welke waarde je toevoegt, maar weet jouw opdracht-gever dat ook? In deze workshop ontdek je op natuurlijke wijze  waarom een facilitator
handig is en krijg je argumenten om dit uit te leggen. Hierdoor heb je systematisch op meerdere niveaus argumenten paraat om jouw toegevoegde waarde uit te leggen.


Clean Faciliteren (de Korenbloemblauwe zaal)
Larissa Verbeek

Natuurlijk of natuurlijke is een bijvoeglijk naamwoord dat verwijst naar de natuur. Het kan betrekking hebben op zowel 'de essentie van iets' ("de ware natuur") als 'de onaangeraakte wereld' ("de onbedorven natuur"). Natuurlijk kan verwijzen naar iets dat vrij is van "menselijke ingrepen of beïnvloeding" in tegenstelling tot iets dat cultuurlijk of kunstmatig
is. (Bron: wikipedia)

In hoeverre kun je ‘vrij van menselijk ingrijpen of beïnvloeden’ faciliteren?

We zijn gewend om snel te oordelen en in oplossingen de denken, vaak zonder dat we echt onderzocht hebben wat het probleem werkelijk is. Als facilitator stel je continu vragen. Door vragen te stellen kun je langer in het onderzoekende, het niet weten blijven. Hierdoor krijg je een beter beeld van wat het probleem werkelijk is.

In deze workshop gaan we met behulp van ‘Clean Language’ -  ‘pure vragen’ aan de slag. We leren welke vragen we kunnen stellen om met zo min mogelijk beïnvloeding en ingrijpen tot de kern te komen.


Biomicicry - Faciliteer Lessen uit de natuur (de Mintgroene zaal)
Rick Lindeman

Bijen zijn essentieel voor ons voortbestaan, maar bijen zijn ook heel interessant als facilitator. Rick is niet alleen facilitator, maar ook imker. Hij heeft zelf meegemaakt hij bijen een heel belangrijk besluit namen. Hij neemt jullie mee in dit proces en leert je wat je ervan kunt meenemen om een betere facilitator te worden.


De (on)natuurlijke macht van de Facilitator -
Macht in wisselend perspectief (de Olijfgroene zaal) 

Marc van Seters en Carolien de Monchy

Volgens de principes van de intervisie gaan we samen op zoek naar de dilemma's van de macht van de facilitator. Hoe zien deze er uit?

Tijdens de workshop hanteren we de volgende grondregels:

- We werken casusgericht.
- Het stellen van vragen is belangrijker dan het geven van antwoorden.       
- We verwoorden vooronderstellingen.

Als alles goed gaat heb je aan het eind van de workshop meer dilemma's dan je had toen de workshop begon.


De ruimtereis (de Zonnebloemgele zaal)
Anja Neubauer en Ingrid Meuwissen

De ruimte waarin je een workshop geeft kan de uitkomst beïnvloeden. Maar hoeveel keuze heb je? Wat doe je met ruimtes die de charme van een blok beton hebben? Hoe kun je toch resultaat bereiken in ruimtes die onpersoonlijk zijn of een slechte beluchting of geen ramen naar buiten hebben?

Tijdens deze workshop gaan wij de workshopruimte verkennen
en gebruiken om ruimte voor 
communicatie te scheppen. Welke inspiratie en nieuwe invalshoeken biedt de ruimte?

Maak je klaar voor je eerste ruimtereis!

 

 

online ticketverkoop voor zakelijke
 online ticketverkoop voor zakelijke