De pleniare opening en afsluiting vinden plaats in de Koningsblauwe zaal.
Kijk bij de tab 'locatie' voor de plattegrond.

 

09:30 uur Plenaire opening

09:45 uur de Vrije Denkers: 'Doen is beste manier van Denken'
De dag wordt interactief geopend door de Vrije Denkers Arthur en Patrick. Zij gaan wakkerschudden, een combinatie maken tussen doen en denken, je fouten laten maken en creativiteit aan jouw doelstellingen toevoegen.
Bekijk hun video's op youtube en activiteiten op facebook.

De workshop ‘doen is de beste manier van denken’ is een vlammend betoog over de noodzaak van actie in een turbulente tijd waarin verandering steeds sneller lijkt te gaan.
En daar waar verandering sneller gaat dan ons veranderend vermogen toestaat zijn nieuwe strategieën nodig. Het doen en het denken worden in de workshop nadrukkelijk weer met elkaar in verbinding gebracht en meer vrijheid van denken en doen is daarin essentieel. In de workshop wordt gewerkt met toegankelijke theorieën, aansprekend videomateriaal en worden diverse korte improvisatie-oefeningen aangeboden om de theorie rond veranderen op een natuurlijke wijze te doorleven en te internaliseren.

Na afloop van de sessie kan je beter verplaatsen in de noodzaak van verandering, maar zijn ben je je ook meer bewust van je eigen mogelijkheid (en noodzaak) om tot een eerste stap in die verandering te komen. ‘Inspirerend’, ‘energie’, ‘anders dan anders’, ‘het heeft mijn leven weer richting gegeven’, ‘ik weet nu zeker dat ik een stap neem’, ‘ik had geen zin in verandering, maar nu wel’, zijn enkele van de vele uitspraken.

 


16:30 uur Prikkelende afsluiting door Wanne Wiersinga

Wanne zal je inzicht geven in hoe mensen uit verschillende landen en streken anders denken, voelen en doen en je prikkelen om over je eigen skills na te denken. Wat is 
jouw cultuur?

 

 

 

 


Individuele coaching (doorlopend)

 

Doorbreek op natuurlijke wijze je bottle-neck
Harry Barendse

Heb je dat ook? Dat je rond de jaarwisseling nadenkt over je goede voornemens en dan realiseer je je ineens dat ze hetzelfde zijn als het jaar daarvoor! En het jaar dáárvoor!
Soms wil je iets bereiken maar keer op keer lukt het je niet.
Datzelfde zie je ook in organisaties. Verschillende dingen zijn al geprobeerd en ondanks
dat iedereen zich committeert lukt het alsmaar niet om de doelstellingen te realiseren.
Hoe komt dat toch!?
Meestal komt het omdat de dieper liggende oorzaak niet ontdekt is. Zolang de grondoorzaak niet wordt weggenomen komen we niet vooruit. 
Het is mijn ambitie om jou vooruit te helpen. Of het nu gaat om iets persoonlijks of om een uitdagende organisatorische patstelling. Ik nodig je van harte uit om je in te schrijven voor Doorbraak Denken. Onder mijn begeleiding doorloopt je een logisch proces om de grondoorzaak bloot te leggen, te doorbreken en een actieplan te definiëren waarmee het wèl lukt.

Heb je interesse in een coachingsgesprek met mij? Neem dan per mail contact met me op en ik plan je in.

congres uitnodiging
 congres uitnodiging