De International Association of Facilitators (IAF) is de wereldwijde beroepsvereniging van facilitators met leden in meer dan 65 landen.

IAF Nederland chapter is een van de grootste en toonaangevendste chapters van IAF World. Jaarlijks houden we een conferentie en meerdere kenniskringen. We hebben samenwerkingsverbanden met de beroepsvereniging van project professionals IPMA en het COCD (Centrum voor Ontwikkeling van Creatieve Denkvormen). In 2013 hebben we het boek 'Faciliteren zonder omwegen - 24 praktijkcases' over de toegevoegde waarde van faciliteren uitgebracht.

IAF Nederland heeft als visie dat het beroep van facilitator een belangrijke en zelfstandige rol speelt naast beroepen als organisatieadviseur, consultant, projectmanager, (team)coach, counselor en trainer die ongeveer hetzelfde werkterrein bestrijken.

De missie van IAF Nederland is het belang van faciliteren in Nederland uitdragen. Dat wil IAF Nederland doen door het zijn van een platform voor-, door-, en aan haar deelnemers en opdrachtgevers. Bovendien bevordert IAF Nederland de bekendheid van de kunst en kunde van het faciliteren buiten haar beoefenaars.

 

online ticketverkoop voor zakelijke
 online ticketverkoop voor zakelijke