De workshopronde start om 13:15 uur.

 

De ‘kunst’ van het motiveren
Hoe beïnvloed je de motivatie van de ander positief en met blijvend effect?
(de Gentiaanblauwe zaal)

Peter de Bolster en Claire de Haan

In deze workshop krijg je belangrijke inzichten in hoe motivatie werkt, wanneer welke effecten optreden en waar je zelf kunt beïnvloeden. Vervolgens ervaar middels en experiment wat motivatie echt doet: Bij je zelf en bij jouw gesprekspartner! Dus de ontdekkingsreis gaat van buiten, naar binnen en weer naar buiten. Net zoals de natuur dat doet.
Pas je als facilitator het gedachtegoed van Management van Motivatie toepast, neemt de toewijding van de deelnemers toe. Men zal meer voor elkaar open staan en beter naar elkaar kunnen luisteren. De tools die de facilitator aan het team aanbiedt renderen nu nog eter. Met als gevolg dat de productiviteit van de workshop omhoog gaat.

 

 


 

Doorbreek op natuurlijke wijze je bottleneck (de Koningsblauwe zaal)
Harry Barendse

Heb je dat ook? Dat je rond de jaarwisseling nadenkt over je goede voornemens en dan realiseer je je ineens dat ze hetzelfde zijn als het jaar daarvoor! En het jaar dáárvoor!
Soms wil je iets bereiken maar keer op keer lukt het je niet.
Datzelfde zie je ook in organisaties. Verschillende dingen zijn al geprobeerd en ondanks dat iedereen zich committeert lukt het alsmaar niet om de doelstellingen te realiseren.
Hoe komt dat toch!?
Meestal komt het omdat de dieper liggende oorzaak niet ontdekt is. Zolang de grondoorzaak niet wordt weggenomen komen we niet vooruit. 
Het is mijn ambitie om jou vooruit te helpen. Of het nu gaat om iets persoonlijks of om een uitdagende organisatorische patstelling. Ik nodig je van harte uit om je in te schrijven voor Doorbraak Denken. Onder mijn begeleiding doorloopt je een logisch proces om de grondoorzaak bloot te leggen, te doorbreken en een actieplan te definiëren waarmee het wèl lukt.

Heb je interesse in een coachingsgesprek met mij? Neem dan per mail contact met me op en ik plan je in.


Ruzie is Natuurlijk – Hoe benut je dit als mediator optimaal? (de Hemelsblauwe zaal)
Karen van der Stappen

Een mediator faciliteert ruzie. Hij gebruikt het conflict als de kans om nieuwe oplossingen te creëren. Mensen ‘lekken’ als ze in conflict zijn. Ga op zoek naar de oorzaak van dit lekken en herleidt de stroom?
De kern van de methode is het onder grote druk belangen gebruiken voor relatie, communicatie, proces én oplossing.
De aanpak van een mediator is voor facilitators belangrijk, omdat je als facilitator binnen één seconde onderdeel bent van conflictsysteem. Voor opdrachtgevers is het van belang als er
veel problemen en weerstanden worden verwacht cq. zijn.


Natuurlijk reizen door de wereld van verschil (voor de korenblauwe zaal)
Arco Cats en Dinga van Driel

Ontdek je eigen gedragsstijl(en) door te lopen over de wereld van verschil. Door met je gedragsstijl(en) te spelen sluit je als facilitator beter aan bij de voorkeur van je deelnemers. Hierdoor benut je de verschillen beter, neem je onbegrip weg en verbind je je beter.

 


Powered by Nature (de Mintgroene zaal)
Bowine Wijffels

We leven in een snel veranderende wereld. Omgaan met deze dynamiek en complexiteit is dé uitdaging van deze tijd. De natuur om ons heen is gewend om te gaan met deze complexiteit. Hoe doet zij dat? Wat kunnen wij daarvan leren? Hoe leg ik de link tussen leiderschap, interne samenwerking, innovatie, (business) relaties met de buitenwereld met de natuur?
Meer bereiken met minder energie? Laat je inspireren door de natuur!


Verzet tegen de natuur van de Facilitator (de Olijfgroene zaal)
Jan Lelie

In de workshop onderzoeken we de dubbele natuur van de facilitator.

  • Aan de ene kant heeft de groep een facilitator nodig en aan de andere kant denkt
    de goep dat ze het wel alleen kan.
  • Aan de ene kant heeft een opdrachtgever een facilitator nodig en aan de andere
    kant voelt het onnatuurlijk om iemand aan te nemen voor werk dat je zelf zou
    moeten kunnen.

Hoe schik jij je als facilitator in die dubbelrol? Aan de ene kant naar de groep en aan de
andere kant naar de opdrachtgever?


Fabeldierenspel (de Zonnebloemgele zaal)
Jurrian & Beatrice te Gussinklo Ohmann

Speciaal voor IAF hebben we een spel ontwikkeld. Door het spel met klanten te spelen
krijgen zij inzicht in de toegevoegde waarde van een facilitator. Het is een spontane manier van ontstaan en beleven. Door het gebruik van fabeldieren is het probleem onafhankelijk
en visueel proces voor alle deelnemers. Het maakt je los van traditioneel denken, je ontdek nieuwe wegen en de kracht van continu verbeteren.

Indien het spel een succes is, komt het te koop en kan iedere facilitator het inzetten bij zijn potentiële opdrachtgevers.

 

 

 

online ticketverkoop voor zakelijke
 online ticketverkoop voor zakelijke