15.00   Ontvangst 
15.15   Welcome to The Green Village - opening 

Door Helga van Leur, dagvoorzitter, met Tim van der Hagen, voorzitter College van Bestuur TU Delft, en Jaron Weishut, directeur The Green Village

             Innovating @ The Green Village  - presentaties en openingshandelingen

The Green Village biedt een platform aan kennisinstellingen, bedrijven en overheden. In een reeks korte interviews en presentaties met hoogleraren en CEO’s passeert een aantal thema’s de revue, waaronder de transitie naar gelijkspanningsnetten, decentrale drinkwaterproductie, de toekomst van woningen, en Car as Power Plant. Verschillende innovaties op The Green Village worden getoond zoals de eerste van een reeks modulaire woonunits en de brandstofcelauto met stopcontact die elektriciteit levert aan de Prêt-à-Loger-woning op het terrein.

            Green Deal Green Village - ondertekening

Om onderzoek mogelijk te maken zal op The Green Village een soepeler regime gelden t.a.v. wet- en regelgeving. Zo heeft het Kabinet het Bouwbesluit grotendeels “uitgezet”. Dat innovaties op het terrein zelf mogen is echter niet het doel, het gaat om de grootschalige toepassing van wenselijke innovaties. Om brede toepassing te faciliteren ondertekenen partners van The Green Village met verschillende overheden een Green Deal: de Ministeries van Economische Zaken, Binnenlandse Zaken en Infrastructuur & Milieu, Provincie Zuid-Holland, Gemeente Delft en Hoogheemraadschap Delfland.

17.15   Get inspired by TU Delft Research - bezoek aan TU Delft Research Exhibition

Het event vindt plaats tijdens het International Festival of Technology, waardoor er veel te zien en te doen is op de campus van de TU Delft. Na een korte wandeling langs het 'Energy Island' en over de “Alumni Walk of Fame” volgt een bezoek aan de Research Exhibition in de universiteitsbibliotheek. Hier presenteren onderzoekers uit de volle breedte van de TU Delft hun ideeën en resultaten.

17.30   The Green Village drinks - netwerkborrel 


Over The Green Village

The Green Village is een bijzonder type “living lab”, gericht op het zo snel en efficiënt mogelijk naar grootschalige toepassing krijgen van baanbrekende innovaties.

Dit type innovaties vraagt om een integrale benadering: technologie moet in een systeem goed samenwerken, nieuwe businessmodellen ontstaan, samenleving en consumenten moeten de innovatie omarmen, en de wet- en regelgeving moet aansluiten.
 

Op The Green Village kunnen innovaties laagdrempelig in samenhang worden onderzocht, ontwikkeld, getest en gedemonstreerd, in een omgeving waar ook experimenteel gewoond en gewerkt wordt, en die toegankelijk is voor het publiek. Zo krijgen ondernemers, onderzoekers, beleidsmakers en wij als burgers kans om samen wenselijke, duurzame innovaties te creëren, om vervolgens kansrijk de stap te zetten naar implementatie en opschaling in onze samenleving.

deelnemersbalie
 deelnemersbalie