02 juni 2016

15:00 - 15:15

Ontvangst: The Green Village is open

15:15 - 17:00

Welkom: Helga van Leur (dagvoorzitter) & Jaron Weishut* (directeur The Green Village)

TU Delft: Tim van der Hagen* (voorzitter College van Bestuur TU Delft

WATER: Michiel van Haersma Buma* (Dijkgraaf) & Jan Peter van der Hoek (TU Delft CiTG)

AC/DC: André Jurjus (directeur Netbeheer Nederland) & Rob Fastenau (TUD EWI)

Buildings: Henk Homberg (vicevoorzitter Bouwend Nederland) & Andy van den Dobbelsteen (TUD BK)

OUTSMART: Han Blokland* (CEO ENGIE) & Peter Luscuere (TUD BK)

Car as Power Plant: Alexander Hablé (Ministerie I&M) & Ad van Wijk (TUD 3mE)

Regio: Han Weber (gedeputeerde Zuid-Holland) & Ferrie Förster (wethouder Delft)

Students: Call to action Jonge Energie Coalitie, Mark Klein Entink (student & voorzitter)

Green Deal: Meindert Smallenbroek* (directeur Energie Ministerie EZ)

  • tekent de Green Deal
17:15 - 18:00

Get inspired by TUD Research - bezoek aan TU Delft Research Exhibition

The Green Village drinks - netwerkborrel (vanaf 17.30u)

deelnemersbalie
 deelnemersbalie