aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Epidemiologie: de essentie begrijpen en toepassen

18 april 2018

09:30 - 21:00

kennismaking - EBM en epidemiologie
maten van frequentie en maten van associatie
meer met risico's

19 april 2018

09:30 - 21:00

onderzoeksdesigns
analyseren - stukje statistiek
analyseren - validiteit

20 april 2018

09:30 - 17:00

vervolg validiteit: confounding en bias
correctie voor confounding
interpretatie en gebruik van cijfers en onderzoeksresultaten

eventbrite voor zakelijke evenemen
 eventbrite voor zakelijke evenemen