aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Epidemiologie: de essentie begrijpen en toepassen

17 augustus 2016

09:30-21:00

kennismaking - EBM en epidemiologie
maten van frequentie en maten van associatie
meer met risico's

18 augustus 2016

09:30-21:00

onderzoeksdesigns
analyseren - stukje statistiek
analyseren - validiteit

19 augustus 2016

09:30-17:00

vervolg validiteit: confounding en bias
correctie voor confounding
interpretatie en gebruik van cijfers en onderzoeksresultaten

uitnodiging
 uitnodiging