Symposium FloodControl IJkdijk

Symposium FloodControl IJkdijk

Programma symposium 'De dijk neemt het woord'

Ochtend

09:00 – 9:30 uur      Ontvangst

09:30 – 09:40 uur    Welkom en opening door de dagvoorzitter
                               Patrick Poelmann (vice voorzitter STOWA)

09:40 – 10:00 uur    De Toekomst van waterveiligheid
                               Roald Lapperre (directeur Algemeen Waterbeleid                                                    en Veiligheid, Ministerie van Infrastructuur en Milieu)

10:00 – 10:20 uur    (SAFElevee) Leren van (internationale) dijkdoorbraken
                               Bas Jonkman (hoogleraar waterbouwkunde, TU Delft)

10:20 – 10:40 uur    Innovaties in waterveiligheid en/met ICT                                                       Harry Bos, Dijkmonitorings en Conditioneringssysteem

10:40 – 11:00 uur    Dijken-informatie, een zwakke schakel?
                               Young professionals: Karolina Wojciechowska (HKV),                                              Wouter Jan Klerk (Deltares), Remon Pot (Fugro)

11:00 – 11:20 uur  Pauze en koffie 
                               Projecten- en bedrijvenmarkt, met toegang tot website                                          en cursus/training

11:20 – 11:40 uur    FloodControl IJkdijk: het programma van A tot Z
                               Harm Aantjes en Wouter Zomer                                                                            (directieteam FloodControl IJkdijk)

11:40 – 12:25 uur    Estafette gaat door: ontwikkelingen naar de                                                    praktijk gebracht
                               Discussie en overdracht van ontwikkelde kennis, kunde en                                      systemen                           

12:25 – 12:30 uur    Wrap-up ochtendprogramma
                               Dagvoorzitter Patrick Poelmann

12:30 – 14:00 uur    Lunch
                               Projectenmarkt, met toegang tot website en cursus/training

Op de projectenmarkt worden de resultaten van de  projecten die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd  gepresenteerd door de teams van waterkeringbeheerders,  bedrijven en kennisinstellingen die hieraan werkten.


Middag

De workshops gaan dieper in op de onderwerpen die in de ochtend aan bod zijn gekomen. In de ochtend kunt u uw keuze maken waarna in de middag verdieping volgt in de workshops.

14:00 – 14:50 uur    Workshops ronde 1

1. Dijk Data Service Centrum 

Voor de opslag van dijkdata, ook toepasbaar in uw praktijk          

Nico Pals (TNO)

2. Asset management en zorgplicht: welke rol heeft data en informatie?

Informatie als rode draad voor beheer, beoordeling en versterking

Bas kolen (HKV), Bart Vonk (RWS WVL)                  

3. ​Masterclass Verschil tussen theorie en praktijk? Doe een stresstest!

De inrichting van een stresstest op bestaande dijken en de rollen en verantwoordelijkheden van de dijkbeheerder

Ludolph Wentholt (STOWA), Jan Willem Nieuwenhuis (Noorderzijlvest)

4. Masterclass Dijkinformatie voor beheer en versterking

Hoe pak je dit aan? Wat is een goed meetplan en hoe stel je dat op?

Ingrid Hilwerda (Wateropleidingen), André Koelewijn (Deltares), Wouter Zomer (FloodControl IJkdijk)

5. Netwerk Dijkmonitoring

Samenwerken bij het verkrijgen van goede data en informatie voor dijkbeheer. Blijvende aandacht voor dijkmonitoring is nodig!

Martin van der Meer (Fugro), Marco Veendorp (Arcadis)
 

14:50 – 15:05 uur  Pauze - Projecten- en bedrijvenmarkt


15:05 – 16:00 uur     Workshops ronde 2

1. Big data en machine learning voor dijkveiligheid? 

Van gevalideerde innovatie naar reguliere toepassing          

Karolina Wojciechowska (HKV Lijn in water), Remon Pot (Fugro), Ioannis Giotis  (Target Holding)

2. Asset management en zorgplicht: welke rol heeft data en informatie? 

Het invullen en onderbouwen van de zorgplicht met data en informatie

Wouter Jan Klerk (Deltares), Peter Jansen (Waternet)

3. ​Masterclass Verschil tussen theorie en praktijk? Doe een stresstest!

De inrichting van een stresstest op bestaande dijken en de rollen en verantwoordelijkheden van de dijkbeheerder

Ludolph Wentholt (STOWA), Jan Willem Nieuwenhuis (Noorderzijlvest)

4. Masterclass Dijkinformatie voor beheer en versterking

Hoe pak je dit aan? Wat is een goed meetplan en hoe stel je dat op?

Ingrid Hilwerda (Wateropleidingen), André Koelewijn (Deltares), Wouter Zomer (FloodControl IJkdijk)

5. Netwerk Dijkmonitoring

Samenwerken bij het verkrijgen van goede data en informatie voor dijkbeheer. Blijvende aandacht voor dijkmonitoring is nodig!

Martin van der Meer (Fugro), Marco Veendorp (Arcadis)

 

16:00 – 17:00 uur   Borrel

event management
 event management