Benefiet activiteit Summa College voor het Nationaal Ouderenfonds

Benefiet activiteit Summa College voor het Nationaal Ouderenfonds

Door uw donatie worden ouderen minder eenzaam!

 

 

Waarom het  Nationaal Ouderenfonds steunen?

Het Nationaal Ouderenfonds zet zich in om de eenzaamheid van ouderen te bestrijden en zelfredzaamheid te bevorderen. Ik ben persoonlijk erg geboeid door dit fonds omdat mijn oma zelf ook vaak alleen is en zij heeft gelukkig nog 4 kinderen die altijd voor haar klaar staan. Maar er zijn helaas heel veel ouderen die geen steun meer hebben van kinderen en geen partner meer hebben. Ze worden eenzaam en dat kan natuurlijk niet. Daarom komt het nationaal Ouderenfonds in actie en helpt ouderen om door die eenzaamheid heen te breken en organiseren ze activiteiten voor ouderen. Ook zorgen ze voor gezamenlijke boodschaptripjes naar de supermarkt. Hiervoor is geld nodig, maar ook mensen die als vrijwilliger willen meehelpen. Ons doel is dat meer mensen zich ook bewust worden van de mogelijkheden om zich als vrijwilliger te melden of andere vormen van steun. Op de website van het ouderenfonds www.ouderenfonds.nl vind je veel mogelijkheden. Je kunt op allerlei manieren partner worden: je kunt meedoen aan de businessclub, kennispartner of projectpartner worden of bedrijfsuitjes met ouderen doen.

Op de benefietdavond zullen wij dit meer toelichten en kunt u hier vragen over stellen.

bezoekersregistratie en avg
 bezoekersregistratie en avg