Het Instituut voor Financieel Management (IFM) van Hogeschool Rotterdam, gevestigd aan de Kralingse Zoom 91, organiseert op maandag 10 oktober 2016 het afstudeerevent “Meet & Greet the Future of Finance”.
 
Tijdens dit event staat ‘het afstuderen’ centraal. In het vierde jaar laat de student zien het beroep (op startersniveau) te beheersen door zelfstandig en met onderbouwing van onderzoek een complex praktijkvraagstuk uit de beroepspraktijk op te lossen en te verdedigen. Bovenal laat de student zien dat hij/zij te allen tijde kritisch kijkt of wat hij/zij doet effectief is en past bij de doelstelling. Voor een afstudeeronderzoek staat een minimale duur van 16 weken van 4 dagen. De studenten starten veelal per februari of anders per mei, september of november 2017.

Deze middag biedt u de mogelijkheid om kennis te maken met de derde- en vierdejaarsstudenten van de verschillende economische opleidingen van IFM. Naast het vinden van de juiste student voor uw praktijkvraagstuk is het ook een uitgelezen kans om in contact te komen met kandidaten voor toekomstige starterfuncties. En gezien de diversiteit aan opleidingen zal er een breed scala van bedrijven aanwezig zijn. Voor u is dit event dus ook een mooi moment om kennis te maken met andere bedrijven.
 

De volgende opleidingen zijn tijdens het afstudeerevent vertegenwoordigd:

 • Accountancy
 • Bedrijfseconomie
 • Financial Services Management
 • Fiscaal Recht en Economie

  
Het programma ziet er (voorlopig) als volgt uit:

13:30 – 14:00 uur Inloop

14:00 – 14:30 uur Plenaire gedeelte (opening en masterclass)

14:30 – 14:45 uur Ronde 1: Meet & Greet exclusief

14:45 – 15:00 uur Ronde 2: Meet & Greet exclusief

15:00 – 15:15 uur Pauze 

15:15 – 16:00 uur Ronde 3: Meet & Greet voor iedereen

16:00 – 17.00 uur Ronde 4: 1-op-1 gesprekken

 

Meet & Greet

De middag bestaat uit diverse rondes. Tijdens de exclusieve Meet & Greet rondes kunnen maximaal 5 studenten bij u aan tafel staan om te netwerken. Studenten dienen voorafgaand het event zich in te schrijven voor de exclusieve Meet & Greet rondes. Wij zorgen voor een statafel en de juiste verdeling van de studenten tijdens deze twee exclusieve Meet & Greet rondes.

In ronde 3 zal de Meet & Greet voor iedereen opengaan, zodat alle overig geïnteresseerde studenten ook met u kunnen netwerken.

1-op-1 gesprekken

Tijdens deze bovengenoemde 3 rondes kunt u maximaal 6 visitekaartjes uitdelen aan de studenten die u wil uitnodigen voor een persoonlijk 1-op-1 gesprek tijdens de laatste ronde. De gesprekken zullen plaatsvinden in een aparte ruimte, waar u rustig met de student aan tafel kunt zitten. U heeft maximaal 10 minuten de tijd voor een persoonlijk gesprek met de student. Wij hopen dat u na 6 persoonlijke gesprekken een geschikte kandidaat heeft gevonden. De visitekaartjes met tijdstip voor het persoonlijke gesprek zullen door ons verzorgd worden.

 

Deelnemen aan het afstudeerevent?

Er zijn voor u géén kosten aan verbonden. Het enige wat van belang is, is dat uw organisatie binnen de bovenstaande afstudeerperiode minimaal 1 praktijkvraagstuk aanbiedt of aan een student met een eigen praktijkvraagstuk een plek biedt om dit binnen uw organisatie te onderzoeken.

De praktijkvraagstukken dienen voorafgaand aan het afstudeerevent aangeleverd te worden zodat de afstudeercoördinatoren van de verschillende opleidingen kunnen beoordelen of het vraagstuk aan de eisen en voorwaarden van de opleiding voldoet.

Indien u binnen uw organisatie een concreet afgebakend praktijkvraagstuk heeft op financieel-economisch gebied, kunt u deze na uw aanmelding via een apart format aanleveren. Dit format wordt in het bevestigingsbericht toegestuurd.

De vraagstukken kunnen bijvoorbeeld liggen op de volgende gebieden:

 • Controle- of samenstelpraktijk
 • Externe verslaggeving
 • Financiering
 • (Management) Accounting
 • Organisatieadvies
 • Bedrijfsprocessen
 • Informatievoorziening
 • Risicomanagement
 • Financiële producten
 • Financiële planning
 • Verzekeringsadvies
 • Belastingadvies
 • Marktanalyse

Zoals hier boven staat beschreven, kunt u ook aan het event deelnemen zonder dat u al een concrete praktijkvraagstuk heeft. Tijdens de Meet & Greet kunt u met de studenten bekijken aan welk praktijkvraagstuk binnen uw organisatie behoefte is en hier samen invulling aangeven.

Het instituut voor Financieel Management heeft een aantal randvoorwaarden opgesteld waaraan de afstudeerorganisatie en het praktijkvraagstuk moeten voldoen.

Onderstaande randvoorwaarden zijn van toepassing op de opdrachtverstrekkende organisatie bij afstuderen:

 1. Een minimale grootte van 10 werknemers bij zakelijke dienstverlening en een minimale grootte van 25 werknemers bij productie- en handelsbedrijven.
 2. Een veilig klimaat waardoor experimenteren
 3. Voldoende mogelijkheden voor (informele) interactie met bijvoorbeeld collega’s, klanten, managers, andere stakeholders en/of organisaties.
 4. Voldoende facilitering van mogelijkheden voor begeleiding en reflectie met een door de organisatie aangewezen vaste bedrijfsbegeleider.
 5. Een toegewezen vaste bedrijfsbegeleider met een minimaal hbo-opleiding en enige jaren relevante werkervaring. Deze begeleider mag geen familiebanden hebben met betreffende student. Een voldoende geëquipeerde werkplek (of faciliteiten anderszins) voor de student.

Internationale afstudeeronderzoeken

De voertaal binnen een het buitenland gevestigde afstudeerorganisatie is Engels, zowel in alle mondelinge als schriftelijke uitingen. In Duitstalige gebieden mag de voertaal Duits zijn (Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland). In Nederlandstalige gebieden mag de voertaal Nederlands zijn (Suriname, Nederlandse Antillen, Aruba en België).

Aanmelden

U kunt zich vóór 1 augustus aanmelden via de onderstaande button. Na sluiting van deze aanmeldingstermijn ontvangt u nadere informatie over een aantal praktische zaken zoals het definitieve programma, de locatie en parkeergelegenheid.