Bestuursbijeenkomst 'Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo'

Bestuursbijeenkomst 'Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo'

Twee jaar ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo’

De strategische agenda’s van zowel het ministerie van OCW, de VO-raad als de Vereniging Hogescholen zijn er duidelijk over: om het studiesucces van leerlingen te bevorderen is regionale samenwerking in de onderwijsketen een belangrijke succesfactor. In onze regio hebben een groot aantal vo-scholen en de Rotterdamse hbo-instellingen de afgelopen twee jaar voortvarend en resultaatgericht aan deze oproep gehoor gegeven.

 

Waar staan we nu?

Een online LOB-cv, een Rotterdamse doorstroommonitor, betere vakinhoudelijke aansluiting, een levendig  netwerk van vakdocenten, een Rotterdamse Business-case,  een online informatieplatform  en een aanpak voor een hbo-waardig profielwerkstuk. Dat is wat de samenwerking tussen uw school en andere vo- en hbo-scholen in de afgelopen twee jaar heeft opgeleverd. Een resultaat waar alle betrokken partijen trots op kunnen zijn en dat ook landelijk de aandacht krijgt en waardering geniet.

 

Waar gaan we heen?

Op 30 juni presenteren we de behaalde resultaten en producten aan de bestuurders van alle betrokken scholen. We gaan hierop aansluitend graag met u in gesprek over het vervolg van de samenwerking, de implementatie van de ontwikkelde instrumenten en de betekenis ervan voor uw school. En in de muzikale, creatieve omgeving van Codarts laten we u graag genieten van enkele optredens van leerlingen en studenten die bij het thema aansluiten.

 

De bijeenkomst vindt plaats:

30 juni 2016

15.00 – 17.00 uur, met aansluitend een borrel

Codarts, Kruisplein 26 in Rotterdam