aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

DE BAG voor afnemers

 

1 daagse cursus " De BAG voor afnemers"

Onderwerpen:

        - algemene inleiding/kennismaking

        - Stelsel van Basisregistraties, nut/noodzaak en toekomst

        - Gegevensset BAG

        - BAG afbakening (adrestoewijzing)

        Lunch

        - BAG gebeurtenissen

        - Relaties met andere gemeentelijke Basisadministraties

        - Internet viewers (BAG, WOZ en PDOK)

        - Digitale toetsing

 

Inclusief                       : - Cursusmateriaal als naslagwerk.

                                       - Lunch

Aanvang en afronding   : 9.00 uur -  16.30 uur

Kosten                         : € 399,00

Docent                         : Mirjam Donders, directeur DATA-Kracht​ en BAG expert

Hieronder kunt u zich inschrijven. Inschrijven is mogelijk tot 7 werkdagen vóór de cursusdag.

Indien er niet voldoende inschrijvingen zijn houden wij ons het recht de cursusdag af te lassen. U ontvangs uiterlijk een week vóór de cursusdag de exacte lokatie en routebeschrijving.

Meer info kunt u hier vinden.

ontvangstbalie
 ontvangstbalie