PAS+: Aneckxander, een autobiografische tragedie van het lichaam

10 september 2016

20:00 - 21:00

Aneckxander, een autobiografische tragedie van het lichaam
Alexander Vantournhout – bewegingstheater / movement theatre

20.00-21.00 uur / 8 - 9 PM
Locatie 7 – Toneelacademie, Lenculenstraat 31-33, Zwarte zaal / Black hall

Aneckxander is een tragisch personage. Parallel met de tragische helden en heldinnen ontleent hij zijn bestaansrecht aan de poging om een onbereikbaar doel te bereiken. Hij wil zich verbinden met de ander. Hij kiest er echter voor alleen de scène op te gaan en zijn naakte lichaam in bizarre en confronterende posities te buigen. Aneckxander is een co-creatie van Alexander Vantournhout en Bauke Lievens.

Aneckxander is a tragic character. In parallel with the tragic heroes and heroines he owes his existence to the attempt to reach an unattainable goal. He wants to connect with the other. He chooses, however, to get on the stage alone and bend his naked body in bizarre and confrontational positions. Aneckxander is a co-creation of Alexander Vantournhout and Bauke Lievens.